• Juridisch conflict

   Hulp nodig bij een juridisch conflict?

   Bijna elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met een juridisch geschil. De meeste organisaties zijn hier niet op ingericht terwijl een juridisch conflict grote gevolgen kan hebben voor de organisatie.

   Wij hanteren een vaste procedure om het juridisch conflict in kaart te brengen en de mogelijkheden uiteen te zetten.

   We zullen u begeleiden om op een juiste wijze te handelen zodat uw juridische uitgangspositie uitstekend zal zijn.

   Hierbij doorlopen we met u een aantal stappen. We beginnen met de situatie in kaart brengen. Vervolgens beoordelen we de juridische status van het conflict. Op basis van deze uitkomsten stellen we een actieplan op en zullen we in onderhandeling gaan met de wederpartij en zonodig juridische vervolgstappen inzetten

   Overige diensten

   • Herinnering

    Consequent en vriendelijk herinneringen versturen zorgt voor een gestroomlijnde liquiditeitspositie.

   • Laatste aanmaning

    Overweeg een laatste aanmaning alvorens u overgaat tot het incassotraject.