110x een koude douche

Een hotel bestelt 110 douchekoppen voor het bedrijf, maar is niet tevreden over de prijs en de kwaliteit. Ze retourneren de douchekoppen en denken daarmee het contract ontbonden te hebben. Is dit ook zo?

Situatie:

Een sanitairbedrijf levert 110 douchekoppen na aanvraag van de kopende partij. Zij leveren een luxe variant met waterbesparende functie. De directeur van het bedrijf ontvangt een overeenkomst en later ook de douchekoppen inclusief een factuur van €8.279,88 (€63,20 per douchekop excl. BTW). De koper stelt dat er in eerste instantie een bedrag is overeengekomen van ongeveer €40,-

De factuur valt daardoor hoger uit dan hij verwacht en stuurt daarom een e-mail naar het sanitairbedrijf over de prijs en wat hij in gedachten had en stelt voor om het er over te hebben. Ondertussen krijgt hij recensies over de douchekop, deze blijken teleurstellender dan hij verwacht.

Uiteindelijk stuurt hij drie weken later een e-mail waarin hij aangeeft de douchekoppen te retourneren in verband met de prijs en de teleurstellende kwaliteit.

Het sanitairbedrijf geeft de zaak uit handen aan hun advocaat, deze stuurt een ingebrekestelling in verband met het niet betalen van de factuur door het hotel. Het hotel geeft aan dat de overeenkomst al is ontbonden met het terugsturen van de douchekoppen, dus dat nakoming niet meer nodig is.

Eis:

Het sanitairbedrijf eist betaling van het factuurbedrag inclusief handelsrente.

Het verweer van het hotel is de ontbonden overeenkomst, met als belangrijkste punten dat de douchekoppen niet voldoen aan de eisen van het hotel en de prijs niet overeenkomt met de prijs die is afgesproken. 

Beoordeling:

De rechter beoordeelt dat een overeenkomst pas ontbonden kan worden als er een partij in verzuim is geraakt. In het geval van het sanitairbedrijf is er niet gebleken dat het sanitairbedrijf (tijdelijk) niet kon leveren. Een ingebrekestelling is nooit verstuurd door het hotel, waardoor op die grond ook geen verzuim is opgetreden. Het bericht dat de douchekop niet voldoet aan de door het hotel gestelde eisen is niet onderbouwt ook heeft er geen onderzoek plaatst gevonden. De douchekoppen zijn in volledige ongeopende verpakking retour gekomen. Het contract kan op basis van deze punten niet ontbonden worden en is dus nog instant gebleven.

Welke prijs moet het hotel dan betalen voor de douchekoppen? Er is niet duidelijk onderbouwt dat er een ander bedrag dan €63,20 is overeengekomen. Pas 1,5 week na ontvangst van de factuur is er over deze prijs geklaagd. Er mag worden verwacht dat er eerder geklaagd zou zijn als de factuur te hoog zou uitvallen.

Oordeel:

De rechter beslist dat het hotel de factuur incl. de rente aan de sanitairhandel moet betalen. Ook worden zij veroordeelt tot het betalen van de proceskosten.

Conclusie:

Communiceer altijd duidelijk en snel naar de leverancier
toe als iets niet naar wens is. In dit geval had de hoteleigenaar sneller kunnen
reageren op de factuur en een ingebrekestelling moeten sturen om tot een, voor
hem, betere overeenkomst te komen. Blue Ocean Juristen kan u al inzetten vanaf
de adviesfase, tot het opstellen van een ingebrekestelling en de communicatie
die volgt. Neem hier contact op.
Meer informatie over het belang van een ingebrekestelling vindt u hier

Om de gehele uitspraak van de rechter te lezen, klik hieronder:
Uitspraak rechtbank Amsterdam op 26 januari 2011, zaaknummer 456650 – HA ZA 10-1298