Annulering van een afspraak bij een kapperssalon

Hoe zit het nu met annuleringskosten als je een afspraak hebt ingepland bij een haarsalon of bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist.

Casus

In deze zaak gaat het om een salon voor hair extensions. Bij deze salon kan je online een afspraak inboeken, waarbij staat erbij dat je minimaal 24 uur van tevoren moet afzeggen. Als je binnen de 24 uur afzegt rekenen ze € 15 voor elk geboekt kwartier. Hierbij wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden waarin deze annuleringsregel is opgenomen.

De klant in deze zaak heeft een afspraak geboekt van twee uur en komt niet opdagen. Daardoor ontvangt de klant een factuur van € 120,- voor de annulering. Volgens de klant heeft ze gebeld naar de salon, maar ze kreeg niemand te pakken.

Beoordeling

De kantonrechter stelt vast dat de algemene voorwaarden en daarmee het annuleringsbeding van toepassing is. Hierbij is het niet relevant is of de klant de salon nou wel of niet heeft bereikt per telefoon. Want de termijn van 24 uur van tevoren was immers al verstreken.

De rechter onderzoekt ook of het annuleringsbeding oneerlijk of onredelijk is. Omdat het hier om consumenten gaat, kijk de rechter hier ‘ambtshalve’ naar. De klant heeft dit dus niet zelf als verweer ingediend. Hiervan zegt de rechter dat het annuleringsbeding redelijk is. Het is immers bedoeld om de onkosten van de salon te vergoeden. In dit geval is de kapper al ingepland en is er geen andere afspraak te plannen.  

De klant had ook nog aangevoerd dat er sprake was van overmacht in verband met ziekte. Hier gaat de rechter niet in mee. De rechter licht toe dat bij overmacht er misschien geen schadevergoeding betaald hoeft te worden, maar in dit geval gaat het om de vergoeding van de kosten van de salon. Dit risico ligt bij de klant en daarmee kan er geen beroep gedaan worden op overmacht.

Tot slot

De uitspraak van de rechter is grotendeels gedaan op de beoordeling in hoeverre de algemene voorwaarden goed te vinden zijn voor de klant en of de annuleringskosten bedoeld zijn om de onkosten te vergoeden. Wil jij ook algemene voorwaarden opstellen, maar twijfel je aan de inhoud? Neem contact met ons op en wij kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Uitspraak Rechtbank Overijssel; 8 augustus 2023; zaaknummer 10408986 CV EXPL 23-1185