Betaalgedrag bedrijfsleven verbetert, (semi) overheid verslechtert

Het betaalgedrag in het Nederlandse bedrijfsleven is het derde kwartaal van 2015 nooit zo goed geweest, aldus Graydon. Graydon doet sinds 2002 onderzoek naar het betaalgedrag in Nederland. Alle onderzochte sectoren laten een beter betaalgedrag zien, behalve de (semi) overheid. De overheid laat juist een verslechtering zien van het betaalgedrag.

Dat het betaalgedrag van de overheid verslechtert is opmerking aangezien in maart 2013 juist een wet in werking is getreden die het betaalgedrag van de overheid en het bedrijfsleven zou moeten stimuleren. Het bedrijfsleven geeft dus wel gehoor aan deze oproep, maar de overheid blijft achter.

Vanaf 16 maart 2013 is Europese regelgeving geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving waarin de betaaltermijnen worden vastgesteld en de geeft de wet de mogelijkheid om schade voor het te laat betalen te verhalen op de wederpartij, evenals als de wettelijke rente. .

Voor bedrijven onderling geldt er een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Onderling kunnen partijen anders overeenkomen, maar dit mag de 60 dagen niet overschrijden. Er is geen aanmaning meer nodig bij een overschrijding van het betaaltermijn. Bedrijven kunnen direct overgaan tot het verhogen van de factuur met de incasso/aanmaningskosten. In de praktijk wordt hier minder gebruik van gemaakt, aangezien het in belang van de onderlinge relatie veelal een beter resultaat oplevert om de andere partij te attenderen op de overschrijding van het de betaaltermijn.

Opmerkelijk is hierin wel dat uit de cijfers deze stimulering geen resultaat lijkt te hebben op het betaalgedrag van de overheid, in tegenstelling tot het betaalgedrag van het bedrijfsleven.