Bitcoins worden niet geleverd, tussenpersoon beroept zich op overmacht.

Casus

Twee personen kopen elk twee bitcoins via een derde persoon (gedaagde). Elk betalen ze de bitcoins, maar ze krijgen ze niet geleverd. De eisers ontbinden de overeenkomst en sommeren de gedaagde om het aankoopbedrag van de bitcoins terug te betalen. Hierop volgt geen actie van de gedaagde. De aankopers spannen een rechtszaak aan.

Vordering

Eiser 1 heeft de overeenkomst ontbonden per 26 april 2019 en vordert het volgende:
€ 13.600,- + wettelijke rente – Aanschafwaarde 2 bitcoins:
€ 1.102,31 – Incassokosten

Eiser 2 heeft de overeenkomst ontbonden per 24 mei 2019 en vordert het volgende:

€ 13.000,- + wettelijke rente – Aanschafwaarde 2 bitcoins:
€ 486,08 – Schadevergoeding verschil bitcoinkoers
€ 1.095,05 – Incassokosten

En gezamenlijk vorderen ze de proceskosten.

Onderbouwing schadevergoeding

Eiser 2 heeft schade geleden doordat de bitcoinkoers gestegen in de tijd tussen aanschaf en ontbinding van overeenkomt. Het verschil komt neer op €486,08. Bij ontbinding kan immers, naast het betaalde bedrag, ook de schade gevorderd worden als de wederpartij in verzuim is.

Verweer

De gedaagde geeft aan dat hij zelf geen bitcoins verkoopt, maar heeft aangeboden om de bitcoins via hem te kopen. Na aanschaf van de bitcoins voor eiser 2 heeft hij ze voor hem heeft beheerd in eigen wallet. De eiser kon op elk moment beschikken over zijn eigen bitcoins.
Gedaagde kreeg te maken met een gecrasht programma, waardoor gedaagde geen toegang meer had tot zijn wallet. Daardoor waren ook de bitcoins van eisers onbereikbaar geworden. Een probleem dat bij meer mensen speelde rondom het gecrashte programma. Gedaagde geeft als verweer dat eisers zelf verantwoordelijkheid hadden moeten nemen voor de verloren cryptomunten.

Beoordeling

Voor de rechtbank staat vast dat er een overeenkomst tot stand is gekomen en dat de gedaagde de verplichting had om de bitcoins te leveren. Dat de gedaagde de bitcoins in beheer had gehouden zorgde er slechts voor dat de leveringsplicht was uitgesteld.  Na de brief waarin ze werden opgeëist hadden de bitcoins geleverd moeten worden. Omdat hij dit niet heeft gedaan is gedaagde in verzuim.
De overeenkomst is rechtsgeldig ontbonden door beide eisers in de brieven, daarom moet gedaagde de ontvangen bedragen terugbetalen.
Ook de schadevergoeding aan eiser 2 wordt toegekend, omdat de tekortkomingen toegerekend worden aan de gedaagde. Het beroep van gedaagde op overmacht wordt niet toegekend. Gedaagde wordt zelf verantwoordelijk gehouden voor eventuele derden/programma’s die hij gebruikte om de bitcoins te kopen en te beheren.

Beslissing

De rechtbank oordeelt dat de gedaagde tekort is geschoten in de nakomingen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en de rechter verklaart dat de overeenkomst tussen gedaagde en eisers buitengerechtelijk is ontbonden. Gedaagde wordt veroordeeld tot het terugbetalen van € 13.600,- (vermeerderd met de wettelijke rente) en € 911,- incassokosten aan eiser 1.
En aan eiser 2 komt een som toe van € 13.000,- (vermeerderd met de wettelijke rente) betalen en € 905,- incassokosten.
Daarnaast wordt hij veroordeelt tot het betalen van de proceskosten van € 1.144,07.

Ten slotte

Onze jurist overeenkomstenrecht staat graag voor u klaar met de volgende diensten:

  • Overeenkomst opstellen
  • Voorwaarden checken
  • Ingebrekestelling opstellen
  • Verzuim/rechtszaak

Neem contact met ons op om uw casus te bespreken.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 29 mei 2020, zaaknummer 8116442/CV EXPL 19-45393