water-1761027

Blue Ocean Methode

Blue Ocean Juristen heeft een aparte methode ontwikkeld voor het effectief incasseren. Effectief in de breedste zin van het woord.

BLUE OCEAN METHODE UITPROBEREN?

Wij overtuigen u graag van het effect!

Door gebruik te maken van de Blue Ocean Methode laat u zien dat u investeert in uw klanten en hen van essentiële waarde acht.

De Blue Ocean Methode werkt volgens de volgende principes:

  1. Uw klant is onze klant!
  2. Communicatie met basisprincipes luisteren, begrip en geduld
  3. Oprechte bereidheid tot overeenstemming
  4. Bereidheid tot inhoudelijke reactie

Om deze punten mogelijk te maken wordt er slechts gewerkt met een professioneel team die de juridische kennis weet te combineren met empathie en sociale vaardigheden.

De ervaring leert dat door voorgaande punten in acht te nemen er een duurzame relatie ontstaat tussen de jurist en de wederpartij en de wederpartij dit beschouwd als weerspiegeling van uw organisatie.

Wat Blue Ocean wil bereiken is dat de wil gecreëerd wordt om te betalen. Dit bereik je door naast de juridische juistheid aan te tonen begrip te hebben voor de wederpartij. Vervolgens kan gestreefd worden naar het hoogst haalbare eindresultaat. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing.

``Eindelijk een incassopartner die ik blind met mijn klant vertrouw.``

Kosten
Wij zijn ervan overtuigd dat de winst via de Blue Ocean Methode op lange termijn hoger is dan de kosten. Op korte termijn zullen wij wel enkele vergoedingen vragen om de Blue Ocean Methode mogelijk te maken. Deze vergoedingen berekenen we graag aan u door en niet aan uw klant. Dit beleid past binnen deze methode en is voor u een investering in de klantrelatie.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat houdt deze methode in?

Door een relatiegerichte benadering worden de openstaande gelden geïnd. Er is extra aandacht voor de wederpartij en de wederpartij wordt behandeld zoals u uw klanten behandelt.

Kost deze methode extra geld?

Ja, deze methode vraagt een minimale investering van u in de beginfase van dit traject. Binnen de Blue Ocean Methode past het niet om direct kosten in rekening te brengen bij de wederpartij. Hiermee toont u aan te willen investeren in de relatie met uw klanten, ook bij openstaande facturen. In een later stadium zal, bij uitblijven van de betaling, alsnog de kosten op de wederpartij verhaald worden. Uiteraard streven we er naar dit stadium voor te blijven.

Wat als de klant eenmalig is?

U kunt er altijd voor kiezen om een ander traject in te gaan. Zo kan u kiezen voor de volgende alternatieven:

  1. Snel en effectief; hierbij worden de gebruikelijke termijnen gehanteerd, maar zal de druk opgevoerd worden en minder rekening gehouden worden met de individuele situatie van de wederpartij.
  2. Spoedprocedure; als bijvoorbeeld faillissement dreigt kan een spoedprocedure noodzakelijk zijn. Hierbij worden de rechtsmiddelen ingezet die nodig zijn om zo snel mogelijk de openstaande bedragen te innen.

Kan ik deze methode uitproberen?

Jazeker. Wij zijn overtuigd van de effectiviteit van deze methode. Wilt u graag overtuigd worden van deze methode, dan nodigen wij u uit dit kosteloos uit te proberen. Neem hiervoor contact met ons op.

Call Now Button