Bobbelende PVC-vloer door vloerverwarming, wie is aansprakelijk?

Je krijgt je nieuwbouwhuis opgeleverd en laat er een mooie PVC-vloer inleggen. Dezelfde dag nog zijn er duidelijke bobbels in de vloer te zien die er zichtbaar niet thuis horen. Paniek, want op een gebobbelde vloer je meubels plaatsen is niet wenselijk en de verhuisdatum staat al vast. Zaak om bij de verkoper aan te kloppen, want er lijkt iets mis te zijn gegaan met het leggen of met de kwaliteit van de vloer. Wie is er aansprakelijk voor het leggen van de PVC-vloer in dit nieuwbouwhuis?

Het gebrek

De installateur van de vloer komt langs en concludeert dat de vloerverwarming aan staat en dat de vloer daardoor volledig is gaan zwellen. Daarom wordt de vloerverwarming uitgezet, maar ook daarna blijven de bobbels duidelijk zichtbaar. Daarop volgend zijn er, over en weer, beschuldigingen tussen de verkoper, de installateur en de eigenaren van de woning zonder constructieve oplossing. Een gang naar de rechter kan niet vermeden worden.

Eis

De eigenaar van de woning stelt dat de vloer niet voldoen aan de overeenkomst omdat er sprake is van bolling. Maar de klant is van mening dat de vloer verkeerd gelegd is of dat er foutief is om gegaan met de vloerverwarming. Volgens de klant is de vloerverkoper verantwoordelijk voor de schade. Hij stelt dat de vloerlegger, die is ingeschakeld door de verkoper, de verwarming zelf heeft aangezet. Daarom eist hij van de vloerverkoper dat de bobbels in de pvc vloer worden hersteld of dat de vloer vervangen wordt door de leverancier.

Verweer

De verkoper geeft aan dat de vloer voldoet aan de eisen. Ook het leggen is op een verantwoordelijke manier is gebeurd. Daarom stelt hij dat het bollen van de vloer de schuld is van de klant. Deze heeft de vloerverwarming niet goed ingeregeld waardoor de vloer te snel warm is geworden. Of mogelijk is de vloerverwarming verkeerd gelegd in de bouw.

Beoordeling

Het lijkt er in eerste instantie op dat de verkoper moet bewijzen dat de vloer juist gelegd is en dat hen niks te wijten valt. Maar een belangrijk punt in de discussie tussen beide partijen geeft de doorslag. De verkoper wijt het probleem namelijk aan het feit dat de vloerverwarming niet geleidelijk op temperatuur is gebracht, conform de instructie. De klant geeft aan de handleiding met instructies voor de vloer nooit ontvangen te hebben.  Omdat niet is gebleken dat de klant de instructiehandleiding of andere instructies heeft gehad wat betreft de vloerverwarming is voor de rechter duidelijk dat de bolling voor rekening en risico komt van de verkoper. Hij had beter moeten weten en goed van informatie moeten voorzien. De verkoper is aansprakelijk voor het verkeerd leggen van de vloer.

Beslissing

Binnen 14 dagen moet de vloer hersteld of vervangen worden, dit op kosten van de verkoper als de in het ongelijk gestelde partij. Ook de proceskosten zijn voor rekening van de verkoper.

Ten slotte

In de problemen gekomen omdat een overeenkomst niet wordt nageleefd? Of vragen over bepaalde punten in een leveringsovereenkomst. Onze jurist overeenkomstenrecht helpt u graag verder. Neem hier contact met ons op.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 20 augustus 2020, zaaknummer 8343680 CV EXPL 20-743