Boete voor Helmonds bedrijf voor dood 2 werknemers

De rechtbank Oost-Brabant heeft een boete opgelegd aan het Helmondse bedrijf van in totaal € 150.000,=, waarvan € 75.000,= voorwaardelijk. De rechter oordeelt dat het bedrijf schuldig is aan de dood van twee werknemers, doordat het in strijd handelde met de wettelijke regels betreffende veiligheid, zorgvuldigheid en arbeidsomstandigheden.

Casus
Er vond op 13 augustus 2014 een bedrijfsongeval plaats. Hierbij zijn twee medewerkers zodanig gewond geraakt dat zij zijn overleden. Ze hadden de opdracht om een nieuwe grafieten deksel te plaatsen op een reinigingsreactor.

De werkgever heeft aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of onzorgvuldig gehandeld en heeft gehandeld in strijd gehandeld met artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 32 – Arbeidsomstandighedenwet
Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is.
Er wordt gesteld dat de werkgever niet afdoende maatregelen heeft genomen ter voorkoming van zware ongevallen en hiermee een onveilige situatie voor haar werknemers heeft laten ontstaan. De dood is bijzonder hard aangekomen bij de nabestaanden en dit rekent de rechtsbank de werkgever zwaar aan.

Wel overweegt de rechtbank dat de werkgever niet eerder voor een dergelijk strafbaar feit is veroordeeld, dat de werkgever haar volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek en weegt tevens ten voordele mee zijn houding richting de nabestaanden.

Eis officier van justitie
De eis van de officier van justitie was een geldboete van in totaal € 180.000,= en een voorwaardelijke stillegging van de onderneming gedurende twee maanden.

Veroordeling
De rechtbank verklaart kort gezegd bewezen dood door schuld en overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet. De opgelegde straf is een geldboete van € 125.000,=, waarvan € 75.000,= voorwaardelijk voor dood door schuld en een geldboete van € 25.000,= voor overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we graag naar onderstaande link:

Rechtbank Oost-Brabant, zaaknummer 01/810187-14, 23-11-2015