Consumentenbond haalt uit naar onethische incassopraktijken

De Consumentenbond stelt dat consumenten die in een incassotraject eindigen vaak nog dieper in de schulden komen. Er wordt met name verwezen naar relatief kleine schulden die vaak snel oplopen door de in rekening gebrachte incassokosten.

In april opende de Consumentenbond, Meldpunt Incasso. Hierbij kwamen meer dan tweehonderd ‘vaak emotionele verhalen binnen’. De Consumentenbond eist maatregelen. Ze zullen een aanbeveling neerleggen bij de Tweede Kamer, het bedrijfsleven en de incassobranche.

De bond geeft aan dat veel incassobureaus vaak in de eerste brief al dreigen met loonbeslag, executieverkoop of rechtszaken. De menselijke maat is zoek, aldus Bart Combeé van de Consumentenbond. Veel gehoorde kritiek is dat contact met de incassobureaus lastig is of dat er zelfs geen gehoor is. Er is vaak weinig ruimte voor argumenten als de vordering wordt betwist.

De bond stelt dat het incassotraject op een gecontroleerde manier de schuld dient af te lossen. De bond pleit voor een toezichthouder die ingrijpt als regels overtreden wordt. Daarnaast pleit de bond voor een betere bereikbaarheid, meer maatwerk en voor het aanpakken van intimiderend gedrag.

Blue Ocean Juristen kan zich vinden in veel kritieken die de Consumentenbond uit. Helaas zijn er te veel incassobureaus die de regels aan hun laars lappen en niet oplossingsgericht denken. De focus ligt te vaak op slechts het innen van het bedrag zonder het verhaal aan te horen achter de onbetaalde rekening, aldus Erwin den Ouden van Blue Ocean Juristen. Den Ouden geeft aan ervan overtuigd te zijn dat met een mensgerichte aanpak een beter eindresultaat bereikt wordt. Hij investeert dan ook graag in een goed gesprek met de wederpartij, ook als dit een keer wat meer tijd kost.