Contract aangaan onder bedreiging

Aangaan van contract

Bij het aangaan van een contract is het uitgangspunt dat de verklaring én ondertekening van het contract overeen moet komen met de wil van degene die tekent. In de wet zijn bepalingen opgenomen waarbij deze wil niet overeenstemt,  bijvoorbeeld in geval van bedreiging.

Vaststellingsovereenkomst Gillis-Kremers

Op dit moment spelen er verschillende zaken rondom reality-ster Peter Gillis en Nicol Kremers. In één van die zaken heeft Gillis beslag gelegd op de privérekening van Kremers, dit zou hij doen omdat Kremers zich in interviews negatief heeft uitgelaten over Gillis. Er zou een vaststellingsovereenkomst zijn getekend tussen beide partijen, waarin opgenomen is dat negatieve uitlatingen een boete opleveren. Kremers beweert dat zij deze overeenkomst onder bedreiging is aangegaan. De rechter zal zich nog over deze zaak buigen.

Bedreiging

Als je een contract onder bedreiging tekent, dan kan je dit contract vernietigen. Dat betekent feitelijk dat je dit weer ongedaan kunt maken. Een simpel voorbeeld: als iemand je onder bedreiging met een mes dwingt om een contract te tekenen. Het is helder dat het niet jouw wil was om het contract te tekenen, want als dat mes er niet was geweest dan had je niet getekend. In dit geval kan het contract vernietigd worden. Dit kan ook wat subtieler: Wat als iemand via WhatsApp bijvoorbeeld wat uitlatingen doet die door de ander ervaren worden als bedreigend.

In onderstaande rechtszaak wordt ook gesteld dat de ene partij onder bedreiging een overeenkomst is aangegaan. (Let op: het gaat hier om een andere rechtszaak dan Gillis-Kremers)

Beoordeling

De rechter gaat niet mee in het betoog dat er sprake is van bedreiging. Het uitgangspunt is dat de bewijslast van bedreiging ligt bij de partij die hier een beroep op dit. In deze casus had deze persoon WhatsApp verkeer aangehaald. De rechter overweegt ook dat een vereiste is dat de bedreiging zodanig moet zijn dat een redelijk oordelend mens daardoor beïnvloed zou worden. Dat een enkele persoon het zo ervaart is dus nog niet voldoende.

Heel concreet zegt de rechter ook dat de whatsapp tekst misschien dreigend over is gekomen, maar dat niet blijkt dat de wederpartij hem niet een ander nadeel in het vooruitzicht heeft gesteld om hem zo te bewegen alsnog te tekenen. Mede hierdoor oordeelt de rechter dat hier geen sprake is van bedreiging.

Tot slot

Bedreiging is in veel gevallen lastig vast te stellen. De bewijslast kan soms lastig zijn en daarnaast kunnen veel bedreigingen heel subtiel zijn. Echter blijft het uitgangspunt wel dat je alleen iets ondertekent wat je ook echt wil ondertekenen. Dus, heb je daar vragen over? Neem contact op, wij nemen jouw casus graag met je door.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland; 09 februari 2022; Zaaknummer 9518222