• Vaststellingsovereenkomst verlofuren en vakantiedagen

  Vaststellingsovereenkomst verlofuren en vakantiedagen

  Bij ontslag of uitdiensttreding is het mogelijk om een vaststellingsovereenkomst op te stellen, dit is geen verplicht onderdeel, maar is wel een handig hulpmiddel om alle afspraken op een rijtje te krijgen. Als je geen gebruik maakt van een VSO (vaststellingsovereenkomst) dan kan het zijn dat er achteraf toch nog een geschil komt over, bijvoorbeeld, een

  Read more
 • Geen recht op loon door niet meewerken re-integratie

  Geen recht op loon door niet meewerken re-integratie

  Een werkgever stopt met loon betalen aan een zieke werknemer, omdat hij van mening is dat de werknemer niet genoeg heeft meegewerkt aan zijn re-integratie. Maar mag dit zomaar? De arbeidsongeschikte werknemer spant hierdoor een kortgeding aan om toch zijn loon nog doorbetaald te krijgen. Casus Tussen werkgever Action en een van zijn managers is

  Read more
 • Geen prijs afgesproken, toch betaald worden?

  Geen prijs afgesproken, toch betaald worden?

  Je bent aan de slag gegaan voor een opdrachtgever, maar bent vooraf geen overeenkomst van opdracht aangegaan. Hoe gaat het dan met de vergoeding voor de werkzaamheden? Normaal als je als opdrachtgever iemand inhuurt, dan maak je een overeenkomst van opdracht en betaal je wat is afgesproken. Een overeenkomst van opdracht klinkt ingewikkeld, maar het

  Read more
 • Schijnzelfstandige of zelfstandige

  Schijnzelfstandige of zelfstandige

  De discussie of er sprake is van een overeenkomst van opdracht is of een arbeidsovereenkomst houdt ons al jaren in de greep. Soms werken mensen onder een overeenkomst van opdracht, maar is er weinig tot geen zelfstandigheid mogelijk. Na het zogenoemde Deliveroo arrest is er geoordeeld dat er bij Deliveroo sprake was van een arbeidsovereenkomst

  Read more
 • Na het leggen van zonnepanelen verzakt het dak van een uitbouw

  Na het leggen van zonnepanelen verzakt het dak van een uitbouw

  SolarNRG plaatst 54 zonnepanelen bij een klant. Hiervan worden 10 zonnepanelen op het platte dak van een uitbouw gebouwd. Vervolgens verzakt de uitbouw, de klant stelt SolarNRG aansprakelijk en eist schadevergoeding.   Casus Voordat de zonnepanelen geplaatst zijn heeft SolarNRG een voorinspectie uitgevoerd. Zowel op afstand als door middel van een huisbezoek. Hierbij hebben zij ook op uitbouw gestaan. Er is

  Read more
 • Contract aangaan onder bedreiging

  Contract aangaan onder bedreiging

  Aangaan van contract Bij het aangaan van een contract is het uitgangspunt dat de verklaring én ondertekening van het contract overeen moet komen met de wil van degene die tekent. In de wet zijn bepalingen opgenomen waarbij deze wil niet overeenstemt,  bijvoorbeeld in geval van bedreiging. Vaststellingsovereenkomst Gillis-Kremers Op dit moment spelen er verschillende zaken

  Read more
 • Annulering van een afspraak bij een kapperssalon

  Annulering van een afspraak bij een kapperssalon

  Hoe zit het nu met annuleringskosten als je een afspraak hebt ingepland bij een haarsalon of bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist. Casus In deze zaak gaat het om een salon voor hair extensions. Bij deze salon kan je online een afspraak inboeken, waarbij staat erbij dat je minimaal 24 uur van tevoren moet afzeggen. Als je binnen

  Read more
 • Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

  Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

  Een werknemer heeft met wederzijds goedvinden zijn contract met de werknemer beëindigd na twee jaar ziekte. Hij kreeg echter nog geen uitkering, omdat de aanvraag te laat is gedaan. De werknemer wil dat de werkgever in deze tussenperiode toch nog het loon doorbetaald. Inleiding In beginsel is er een ontslagverbod voor de werkgever om een

  Read more
 • Non-concurrentiebeding geschonden of niet?

  Non-concurrentiebeding geschonden of niet?

  Nadat een aandeelhouder zijn aandelen terug verkoopt aan het bedrijf is er strijd ontstaan over het non-concurrentiebeding. Bij de verkoop zijn er afspraken vastgelegd in een non-concurrentiebeding daarbij is ook een boeteclausule opgenomen. Eiser (eigenaar van het bedrijf Forum) beschuldigt gedaagde ervan dat hij het concurrentiebeding heeft geschonden en eist de daarbij horende boete op.

  Read more
 • Tweetrapsingebrekestelling

  Tweetrapsingebrekestelling

  Wat als de onderaannemer niet aangeeft dat hij zijn werk gaat herstellen? Moet je dan nog wachten tot er een redelijke termijn is verstreken om alsnog te herstellen? In deze rechtszaak komt de tweetrapsingebrekestelling terug. Feiten Tussen de aannemer en de onderaannemer is een overeenkomst van onder aanneming tot stand gekomen. De onderaannemer gaat in

  Read more
Call Now Button