Arbeidsconflict

Arbeidsconflict binnen een logopediepraktijk

Verschillende logopediepraktijken hebben personeel in dienst. Hierbij is er vaak sprake van een relatief klein team. Als er dan een arbeidsconflict dreigt te ontstaan kan dit grote gevolgen hebben voor de praktijk.

Ten gevolge van een arbeidsconflict kan de werksfeer ernstig onder druk komen te staan. Ook komt het vaak voor dat de medewerker zich ziek meldt. Dit alles kan grote gevolgen hebben voor de logopediepraktijk.

Het arbeidsrecht is hard in beweging. Zo zijn de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen geweest die invloed hebben op bijvoorbeeld de verplichtingen rondom ziekte, maar ook omtrent het ontslaan van personeel.

Omgaan met een arbeidsconflict

Allereerst is het van belang om een dreigend arbeidsconflict tijdig te signaleren. Er zijn verschillende mogelijkheden om hier dan gepast op te reageren. Eén van de mogelijkheden is dat er besloten wordt om uit elkaar te gaan.

Bent u benieuwd naar uw rechten en plichten bij een arbeidsconflict neem dan contact met ons op.

Blue Ocean Juristen

Hoofdvestiging
(tevens postadres)
Burgemeester Roelenweg 11
8021 EV Zwolle

Locatie Almere


Transistorstraat 31
1322 CK Almere

Locatie Amersfoort
Plotterweg 31
3821 BB Amersfoort

Professioneel en betrouwbaar juridisch partner