Incasso voor logopedie

De meeste nota’s worden door de verzekeraar vergoed. Verzuimnota’s worden aan de cliënt zelf in rekening gebracht. Ook als de verzekeraar van uw cliënt geen contract heeft met uw logopediepraktijk, zal de cliënt in de meeste gevallen de nota (deels) moeten betalen.

De ervaring leert dat het betaalgedrag voor verzuimnota’s matig is, terwijl dit eenvoudig kan veranderen. Blue Ocean Juristen is daarmee uw ideale partner om tegen minimale inspanning een uitzonderlijke verbetering te realiseren in het betaalgedrag. Vriendelijkheid en oog voor de relatie staan hierbij voorop.

Wij beginnen daarom met een aanmaning op vriendelijke toon, waarbij gewezen wordt op de openstaande betaling en het belang van betalen om verdere kosten te vermijden.

Indien noodzakelijk zullen we de betaling via de rechter afdwingen, maar de praktijk leert dat in de meeste gevallen na een duidelijke aanmaning al betaald wordt.

Extra aanmaningsdienst

Als u een account heeft bij Blue Ocean Juristen hebben we de mogelijkheid om eenvoudig vanuit Blue Ocean Juristen een aanmaning te versturen. Deze aanmaning kan gebruikt worden om voordat het incassotraject begint de cliënt nog een betaalmogelijkheid te geven, zonder dat er kosten bij uw cliënt in rekening worden gebracht.

Er wordt vooraf een standaard aanmaningsbrief opgesteld voor uw logopediepraktijk. Hierdoor hoeft u vervolgens slechts de cliëntgegevens en het factuurnummer en factuurbedrag door te sturen, wij versturen voor u de aanmaningsbrief.

Voorwaarden zijn wel dat het een onbetwiste factuur betreft en de gegevens correct zijn. Dit om de goede naam van Blue Ocean Juristen als incassodienst te waarborgen.