Waarneming door logopedist

Binnen de logopedie wordt geregeld gebruik gemaakt van waarneming. Bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap. Voor vervanging van een logopedist kan gekozen worden voor iemand in loondienst, maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van zelfstandige logopedisten. De logopedist gaat een overeenkomst aan om gedurende een periode de cliënten te behandelen. Hierbij dient u zich ervan bewust te zijn dat de gekozen vorm aansluit bij de beoordeling van de Belastingdienst of wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.

Kiest u ervoor om bijvoorbeeld een zwangerschapswaarneming te regelen waarbij u geen arbeidsrelatie wilt aangaan dan dient u te handelen naar de regels van de Belastingdienst.

Sinds 1 mei 2016 is er een nieuwe VAR regeling van toepassing. Hierbij kunt u modelcontracten gebruiken die u zekerheid kunnen geven over het bestaan van een arbeidsrelatie.

Neem contact op met Blue Ocean Juristen en wij begeleiden u in dit proces. In de meeste gevallen is dit geheel kosteloos.