Duur wasmiddel door scannen klantenkaart

Ontslag op staande voet volgt voor kassière na gebruik van klantenkaart voor eigen gewin. Is hier inderdaad sprake van fraude of moet de werkgever het ontslag terugdraaien?

Casus

Een kassière gebruikt tijdens haar kassadienst op 5 februari 2019 haar eigen klantenkaart bij klanten die er zelf geen hebben. De voordeelcoupons die ze daarmee gespaard heeft gebruikt ze zelf om wasmiddel en toiletpapier met veel voordeel te kopen.

Haar aankopen laat ze aftekenen bij haar leidinggevende die vraagtekens zet bij de hoeveelheid coupons die ze gebruikt heeft. De kassière geeft als verklaring dat ook haar partner en vader gebruik maken van de klantenkaart.

Op 12 februari krijgt ze in een gesprek te horen dat ze op staande voet ontslagen is in verband met het onrechtmatige gebruik van haar klantenkaart. Ze verklaart dat ze haar eigen klantenkaart heeft ingezet, omdat ze zo aan het voorgestelde scanningspercentage van 60% wilde komen (streven van werkgever om 60% van de aankopen met klantenkaart te realiseren).

Eis

De kassière verzoekt het volgende:

  • De opzegging van de arbeidsovereenkomst van 12 februari 2019 ongedaan te maken.
  • Haar gewoon naar haar werk te laten gaan, op straffe van een dwangsom bij niet toelaten.
  • Budé, de franchisenemer waarvoor ze werkzaam was, haar salaris vanaf 12 februari 2019 te laten betalen.
  • Budé te veroordelen tot het betalen van de proceskosten.

Verweer

Budé verweert zich en ziet uit naar afwijzing van het verzoek van de voormalig werkneemster. Als het verzoek tot het ongedaan maken van de opzegging wordt toegestaan, wil zij overgaan tot het dadelijk ontbinden van de arbeidsovereenkomst met de kassière, omdat de ontbinding het gevolg is van fraude van de werkneemster.

Beoordeling

De kassière heeft op 5 februari 2019 verschillende keren haar klantenkaart gescand bij aankopen van klanten. De voordeelcoupons heeft zij aan het einde van de dag ingewisseld tegen korting op toiletpapier en wasmiddel. Omdat dit niet is tegengesproken door de kassière, gaat de rechter mee in het oordeel van Budé dat de arbeidsovereenkomst direct opgezegd mag worden.

Hierbij wordt de volgende overweging gemaakt:

De kassière heeft in strijd gehandeld met het huishoudelijk reglement door haar eigen klantenkaart te gebruiken bij klanttransacties. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat de klantenkaart strikt persoonlijk is en gebruikt kan worden bij een aankoop van de pashouder. Op deze manier zijn de klantengegevens, die gebruikt worden voor commerciële doeleinden, niet meer betrouwbaar.

De werkneemster geeft aan dat ze de doelstelling wilde halen om 60% van de transacties met een klantenkaart te realiseren, omdat ze bang was voor een slechte beoordeling. De werkgever geeft aan dat dit niet terecht is, aangezien er geen consequenties aan verbonden zijn als dit niet gehaald wordt.

Waarom zij vervolgens de voordeelcoupons voor eigen gebruik heeft ingezet, heeft de werkneemster ook niet voldoende verklaard. De leidinggevende waar zij haar kassabon liet aftekenen heeft nog zijn vraagtekens gezet bij de vele voordeelcoupons die zij gebruikt had. Haar verklaring was dat haar vader en partner ook gebruik maakten van de kaart. Ze heeft niet gesteld dat ze die coupons op die manier heeft verkregen, maar ook geen andere verklaring gegeven. Daarbij heeft ze een onjuiste verklaring afgelegd, waaruit valt op te maken dat ze er van op de hoogte was dat ze iets deed wat fout was.

Door het gebruiken van de voordeelcoupons heeft ze Budé financieel benadeeld. Dit valt onder de noemer fraude. In het huishoudelijk regelement is een zerotolerance beleid opgenomen wat betreft fraude: Bij diefstal en/of fraude door de werknemer volgt onherroepelijk ontslag op staande voet.

Dit huishoudelijk reglement is aan de werkneemster verstrekt.

Dat de reden van het ontslag eigenlijk haar aangekondigde zwangerschap was, heeft Budé voldoende tegengesproken en heeft de kassière niet voldoende onderbouwd.

De beslissing

De rechter wijst de vordering van de eiser af, wat betekent dat het ontslag op staande voet in stand blijft. De kassière wordt veroordeelt in de kosten van het geding. Deze kosten worden aan de kant van Budé begroot op €600,-

Conclusie

Het plegen van fraude, ook al was deze gering, heeft verstrekkende gevolgen voor deze werkneemster. Ze wordt op staande voet ontslagen en heeft daardoor geen recht op een WW-uitkering. Voor juridische bijstand rondom uw ontslag staan wij voor u klaar.

Een duidelijke communicatie naar werknemers toe over de rechten en plichten rondom de werkzaamheden zijn ook belangrijk. Dat ziet u in dit stuk terugkomen in het huishoudelijk reglement. Wij helpen u bij het opstellen van (arbeids)contracten en overige overeenkomsten en documenten rondom uw bedrijf.

Uitspraak rechtbank Limburg, 10 mei 2019, zaaknummer 7649479 AZ VERZ 19-37