Einde van de VAR verklaring per 1 mei 2016 een feit

Dinsdag 26 januari 2016 heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Met deze wet wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft.

Kort gezegd houdt dit voorstel in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers, overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, zodat de Belastingdienst een oordeel kan geven over deze overeenkomst. Hierdoor wordt er aan beide partijen zekerheid gegeven omtrent de loonheffingen. Er worden wel vraagtekens gezet of hierbij geen sprake is van een schijnzekerheid. Een belangrijk verschil is wel dat als blijkt dat de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer fiscaal toch een arbeidsrelatie is dat de Belastingdienst zowel bij de opdrachtnemer als bij de opdrachtgever kan aankloppen. In het huidige stelsel van de VAR-verklaring is eigenlijk alleen aan te kloppen bij de opdrachtnemer.

De belastingdienst zal, voor zover mogelijk, de beoordeelde overeenkomsten openbaar maken, zodat deze als modelovereenkomsten gebruikt kunnen worden.
Er is echter geen verplichting tot het gebruik van een beoordeeld (model)overeenkomst.

Op dinsdag 2 februari 2016 zal er over het wetsvoorstel gestemd worden. In het debat van 26 januari is de staatssecretaris Wiebes (Financiën) tegemoet gekomen aan de CDA, waarmee de staatssecretaris een meerderheid heeft van 42 zetels.

De belangrijkste tegemoetkoming was dat de VAR nu vervalt per 1 mei 2016 en dat er een overgangstermijn is van een jaar, dus tot 1 mei 2017. Op deze wijze kunnen Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) en hun opdrachtgevers zich er samen op voorbereiden met de Belastingdienst dat ze dan moeten kunnen aantonen dat ze geen werknemersrelatie hebben.

Daarnaast zei de staatssecretaris toe om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een panel van experts.

Blue Ocean Juristen houdt de ontwikkelingen omtrent de VAR en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties nauwgezet in de gaten. Tevens zullen we een programma opzetten om geïnteresseerden en belanghebbenden te dienen van de juiste modelovereenkomsten. Veelal kosteloos!

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen of ons ZZP-programma voor modelovereenkomsten, vul dan het onderstaand formulier in.