Foto van zoekmachine gebruiken

Stel, je hebt een eigen website en die wil je aantrekkelijker maken. Met alleen tekst trek je geen publiek, dus je haalt een foto van het internet die goed bij jouw onderwerp past. Helaas blijkt dit een foto te zijn die gemaakt is door iemand die hier haar beroep van heeft gemaakt. Kan je deze foto zomaar gebruiken?

Casus

Bij het bouwen van haar website gebruikt gedaagde de foto van de eiseres, die met haar bedrijf onder andere Food & Lifestyle foto’s aanbiedt. De foto wordt in verkleinde staat afgebeeld op de website. Permission Machine BVBA heeft namens eiseres een brief gestuurd om er op te wijzen dat de foto auteursrechtelijk beschermd is. In deze brief geeft de eiseres de mogelijkheid om de licentie van de foto voor één jaar te kopen tegen het bedrag van €318,-. Gedaagde heeft de foto van haar website verwijderd en een voorwaardelijk schikkingsvoorstel gedaan, hierin is eiseres niet meegegaan. Ondanks sommaties heeft de gedaagde niet betaald.

De eis

De eiseres wil dat de gedaagde €322,50 aan schadevergoeding betaalt, vermeerderd met de wettelijke rente. Daarnaast eist ze een bedrag van €177,50 aan kosten die zij heeft gemaakt bij de gerechtsdeurwaarder en Permission Machine BVBA.

Het verweer

De gedaagde geeft hierop verweer en werkt toe naar afwijzing van het gevorderde aan schadevergoeding.

De beoordeling

De rechter oordeelt de gedaagde als schadeplichtig, omdat zij inbreuk op de auteursrechten heeft gemaakt. Omdat de foto in bezit is van de fotograaf mag zij zich ook verzetten tegen het wijzigen van de foto. Als deze dan ook nog zonder toestemming is gebruikt, dan handelt diegene die de foto gebruikt niet juist.
De schade die geleden is door de fotograaf is niet goed vast te stellen, daarom wordt deze schade begroot op een wijze die het meest in de buurt komt van de gebruikelijke werkwijze.
De rechter neemt als uitgangspunt dat de auteursrechthebbende ten minste aanspraak kan maken op een schadevergoeding die gelijk staat aan de licentievergoeding die normaal betaald zou moeten worden als het via de juiste weg was gegaan. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de tarievenlijst 2015 van de Stichting Foto Anoniem. In die lijst zijn een aantal tarieven opgenomen, bijvoorbeeld gebruik van een .nl of .com domein en rekening houdend met het formaat van de foto.
De eigenares van de foto heeft dit niet juist doorberekend in haar schikkingsvoorstel. De rechter neemt het gemiddelde tarief welke bij het formaat en het gebruikte domein valt van de gedaagde. Omdat de foto niet op de homepage maar op een subpagina heeft gestaan gaat er nog een korting van 25% af, waardoor de vergoeding neerkomt op € 149,06.
De rechter oordeelt dat er naast dit bedrag geen schadevergoeding gerekend kan worden, omdat met dit bedrag de gebruikelijke licentievergoeding betaald wordt.
Wel worden de gemaakte kosten voor het onderzoek naar de auteursrechten inbreuk, waarbij eiseres gebruik heeft gemaakt van Permission Machine BVBA, vergoed tot 15 minuten van het hun uurtarief.
De gedaagde zal ook in de proceskosten worden veroordeeld.

De beslissing

De rechter beslist dat de gedaagde aan eiseres moet betalen € 149,06 aan schadevergoeding. Ook worden de proceskosten en de buitengerechtelijke incassokosten op haar verhaald. De incassokosten komen neer op € 22,36 en de proceskosten zijn totaal € 315,00.

Tenslotte

Hulp nodig rondom auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht? Wij staan voor u klaar! Neem hier contact met on op.

Uitspraak rechtbank Midden-Nederland op 13 maart 2019, zaaknummer 7237474 UC EXPL 18-10709