Gebruiksovereenkomst auto van de zaak

Het hebben van een auto van de zaak is in veel beroepen niet meer weg te denken. Via een leasemaatschappij of in eigen beheer wordt er een auto uitgezocht. Meestal worden er diverse afspraken vastgelegd in een gebruiksovereenkomst.  Denk aan zaken als privégebruik, verkeersovertredingen en wat er met de auto gebeurt bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

In deze rechtszaak ontstaat er discussie over de betaling bij voortijdig beëindigen van de gebruiksovereenkomst.

Casus

Een werknemer mag, nadat hij vier jaar in dienst is, een auto van de zaak uitzoeken. Daarbij wordt er een gebruiksovereenkomst gesloten. Hierin is bepaald dat de werknemer een bedrag schuldig is aan de werkgever als hij tussentijds de arbeidsovereenkomst beëindigt. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal gebruiksjaren van de auto.

In dit geval heeft de werknemer in het derde gebruiksjaar zijn arbeidscontract voor onbepaalde tijd opgezegd. Volgens de staffel zou hij daarom een bedrag van € 4.000,- verschuldigd zijn aan de werkgever. Maar de werknemer heeft dit bedrag niet betaald, nadat de werkgever dat gevraagd heeft.

Eis

De werkgever eist de vaste vergoeding van € 4.000,- zoals in de gebruiksovereenkomst is vermeld.

Verweer

De werknemer vindt de afkoop van € 4000,- onterecht omdat hiermee een onaanvaardbaar hoge drempel is gecreëerd voor de arbeidsmobiliteit van de werknemer. Dit zou in strijd zijn met zijn recht van vrijheid op arbeid.

Ook stelt de werknemer dat de € 4.000,- geen compensatie is van de daadwerkelijke kosten, de auto is in gebruik gebleven van het bedrijf.

Beoordeling

De rechter oordeelt dat de afspraken tussen de werkgever en werknemer geen belemmering vormen voor het recht op vrije arbeidskeuze van de werknemer. De werknemer heeft vooraf mogen kiezen of hij zijn eigen auto zou blijven gebruiken of een auto van de zaak nam. Bij de keuze voor een auto van de zaak horen voorwaarden. Omdat hij zelf gekozen heeft is er ook bewust gekozen voor de daarbij horende voorwaarden. In dit geval ook de voorwaarden voor het betalen van een compensatie bij het voortijdig beëindigen van de gebruiksovereenkomst. Ook daarin is er geen sprake van belemmering van het recht op vrije arbeidskeuze.

De rechter is het niet eens met de werknemer dat de vergoeding ook overeen moet komen met de daadwerkelijke kosten voor de werkgever. De rechter stelt dat de werknemer zelf heeft gekozen voor een auto uit het duurdere segment en dat een vaste vergoeding niet ongebruikelijk is. Het bedrijf blijft immers achter met een auto, door de werknemer uitgekozen, uit het duurdere segment.

De werknemer had daarom kunnen verwachten dat hij de vergoeding wel schuldig is aan het bedrijf.  

Beslissing

De werknemer wordt veroordeeld tot het betalen van de € 4.000,- vermeerderd met buitengerechtelijke kosten van € 525,- en de proceskosten (€ 1.065,85).

Tenslotte

Maakt u ook gebruik van leaseauto’s en wilt u daar een goede gebruikersovereenkomst voor laten opstellen? Of is er discussie ontstaan naar aanleiding van een leasecontract of gebruiksovereenkomst? Wij staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw casus te bespreken.  

Rechtbank Rotterdam, 20 november 2020, zaaknummer
8642156 \ CV EXPL 20-23898