Geen prijs afgesproken, toch betaald worden?

Je bent aan de slag gegaan voor een opdrachtgever, maar bent vooraf geen overeenkomst van opdracht aangegaan. Hoe gaat het dan met de vergoeding voor de werkzaamheden?

Normaal als je als opdrachtgever iemand inhuurt, dan maak je een overeenkomst van opdracht en betaal je wat is afgesproken. Een overeenkomst van opdracht klinkt ingewikkeld, maar het zijn gewoon de afspraken die je samen overeenkomt. In de meeste gevallen wordt vooraf een prijs afgesproken of in ieder geval een uurtarief. Stel dat dit niet afgesproken is, wat moet een opdrachtgever dan betalen of wat kan een opdrachtnemer vragen?

Soms wordt er vooraf niet expliciet een prijs afgesproken tussen partijen. Dit betekent niet dat het dan maar een vriendendienst is en er geen loon verschuldigd is. De wet bepaalt daar een oplossing voor: Als het verschuldigde loon niet bepaald is door de partijen dan moet in dat geval een loon berekend worden dat gebruikelijk is. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar wat gebruikelijk is in de beroepsgroep van de opdrachtnemer of wat het gebruikelijke uurtarief is van de opdrachtnemer. Als dit niet vast te stellen is bepaald de wetgever dat er een redelijk loon verschuldigd is.

Redelijk loon

De vraag kan dan natuurlijk gesteld worden wat een redelijk loon is. Volgens de rechtbank hangt dit af van de aard van de opdracht, de omvang van de verrichte werkzaamheden en van wat in het algemeen gebruikelijk is.

Hoe verder?

Er moet dus vastgesteld worden of er sprake is van een overeenkomst van opdracht, waarbij de opdrachtnemer de opdracht is aangegaan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Als er geen loon is afgesproken kan er wel degelijk een loon gevorderd worden. Een gebruikelijk loon of in ieder geval een redelijk loon. Hierover kan natuurlijk een discussie ontstaan, want elke partij heeft een eigen blik op wat redelijk is.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij een vordering voor loon als opdrachtnemer of opdrachtgever? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.