Geen recht op loon door niet meewerken re-integratie

Een werkgever stopt met loon betalen aan een zieke werknemer, omdat hij van mening is dat de werknemer niet genoeg heeft meegewerkt aan zijn re-integratie. Maar mag dit zomaar?
De arbeidsongeschikte werknemer spant hierdoor een kortgeding aan om toch zijn loon nog doorbetaald te krijgen.

Casus

Tussen werkgever Action en een van zijn managers is een arbeidsconflict ontstaan. De winkelketen heeft besloten de manager door dit conflict te ontslaan. Hierdoor heeft de werknemer zich ziekgemeld.

Door de ziekmelding is de bedrijfsarts ingeschakeld, die constateert dat de ziekte werk gerelateerd is. Zijn advies is om het conflict op te lossen met een mediator, zodat daarna het re-integratietraject kan starten.

Mediator

Een duidelijk advies en Action heeft hieraan gehoor gegeven door een mediator uit te zoeken. Alleen geeft de werknemer aan liever, samen met zijn advocaat, met Action in gesprek blijven. Hij wil graag met een voorwaarde de mediatie gesprekken in: De zekerheid om terug te keren op de werkvloer. Action ziet dat niet zitten en wil zonder voorwaarden het traject ingaan en geeft de werknemer daarbij twee dagen de tijd om in te stemmen met het mediatietraject. De werknemer heeft niet tijdig iets laten horen, waardoor de werkgever is overgegaan tot een loonstop. Om die loonstop op te heffen heeft de werknemer een kortgeding aan te spannen. Hij wil doorbetaling van loon bij ziekte. Is dit een redelijke eis?

Oordeel rechter

Een zieke manager/werknemer houdt recht op loon, behalve als hij weigert mee te werken aan redelijke voorschriften die erop gericht zijn om passend arbeid te verrichten. De rechter vindt het een redelijk voorschrift dat de werknemer moest instemmen met dan wel de mediator door de werkgever voorgesteld als de mogelijkheid om zelf een mediator uit te zoeken.

De rechter oordeelt dat het onredelijk is van de werknemer om alleen onder voorwaarde mee te werken aan mediatie. Een mediator moet onafhankelijk kunnen starten aan een traject, zonder dat de uitkomt moet zijn: terugkeer op de werkvloer.

De werkgever heeft in dit geval rechtmatig gehandeld en mocht overgaan tot het stoppen van loondoorbetaling.

Tot slot

Een zieke werknemer houdt in principe recht op loon, behalve als hij niet meewerkt aan re-integratie. Dit laatste was het geval in deze zaak. Heeft u een zaak waar u juridische bijstand voor wenst. Neem dan contact met ons op via info@blueoceanjuristen.nl