Google moet NAW-gegevens van google-gebruiker afgeven

Over een kinderdagverblijf worden er 4 negatieve recensies op Google Maps geplaatst die ‘fake’ lijken en tevens zijn gedaan met een vals profiel. Het kinderdagverblijf eist van Google deze recensies te verwijderen en eist de gegevens op van de Google accounts die de recensies hebben geplaatst. Tevens wil het kinderdagverblijf dat de rechter oordeelt dat Google de recensie functie voor het kinderdagverblijf verwijdert.

Casus

Eén van de producten van Google is Google Maps. Hierbinnen wordt de dienst Google-recensie aangeboden. Internetbezoekers kunnen een recensie schrijven over locaties die zij hebben bezocht en dit wordt direct door Google op internet geplaatst en is voor iedereen zichtbaar.

Google heeft regels opgesteld voor het geven van een recensie. Google stelt dat ze de inhoud verwijderen als het bijvoorbeeld een valse review is met de intentie een hogere of lagere beoordeling te creëren. Daarnaast mag het niet haatdragend zijn of een valse voorstelling van zaken geven.

Vanaf juni 2015 verschenen er verschillen Google-recensies over de eiser (een kinderdagverblijf van kinderen tussen 0 en 4 jaar) met negatieve uitlatingen over dit kinderdagverblijf. Dingen die genoemd werden waren “Onbeschofte directie” en “ze hebben onze zoon ruim 40 min.. in zijn bedje laten huilen…” en “Eigenaren rijden wel in hele dure super de luxe auto’s. Schandaligverder is het er……”

Het kinderdagverblijf heeft per brief Google gesommeerd om de recensies te verwijderen en de NAW-gegevens te overhandigen. Google weigert dit indien er geen gerechtelijk bevel is.

Eiser

Het kinderdagverblijf spant een kort geding aan en betoogt dat er sprake is van fake accounts. Ze verwijst naar het feit dat de recensies al jaren op internet circuleren bij een ander kinderdagverblijf of een ander forum. Tevens constateert de eiser dat er duidelijk onjuistheden zijn. Zo wordt in een review verwezen naar een opening, terwijl het kinderdagverblijf al 23 jaar bestaat. Ook zijn de namen van de recensenten niet bekend bij het personeel of het klantenbestand van het kinderdagverblijf.

Verweer

Google voert verweer dat zij en de internetgebruikers een groot belang hebben bij de integriteit van de diensten die Google(maps) aanbiedt. Zij stellen dat recensies openbaar zijn en in beginsel alleen door de auteur kunnen worden aangepast of verwijderd. Google stelt dat vanwege hun maatschappelijke functie er terughoudendheid geboden is bij het opleggen van beperkingen.

Google stelt daarnaast dat als Google de gegevens van de recensent al prijs moet geven, dat zij hierbij eerst de gelegenheid moet geven aan de gebruiker om inhoudelijk verweer te kunnen geven.

Eis

Het kinderdagverblijf eist van Google:

1. Google te gebieden de volgende informatie te geven:

a. de IP adressen van de computers van de accounts van degenen die de recensies hebben geplaatst

b. de IP adressen van de computers waarmee de recensies zijn geschreven

c. alle informatie (waaronder telefoonnummers, namen en emailadressen) die zijn opgegeven bij het aanmaken van de Google-accounts.

d. de exacte datum en tijdstippen waarop de recensies zijn geplaatst

e. alle overige informatie waarover Google beschikt die de identiteit kunnen achterhalen van de recensenten.

2. Google te gebieden de recensies te verwijderen;

3. Google te gebieden om de Google-recensie functie voor het kinderdagverblijf te verwijderen en verwijderd te houden.

Na de zitting heeft Google gelegenheid gehad akte te nemen tot ruim een week na de zitting. Uit de akte geeft Google aan tot de conclusie te zijn gekomen dat drie recensies Spam betreffen en heeft deze drie recensies verwijderd. Er blijft hiermee nog één recensie gepubliceerd.

Overweging van de rechter

De eiser is al geruime tijd het slachtoffer van valse en evident onrechtmatige recensies. De eiser heeft dit meerdere keren aangekaart bij Google, maar Google heeft pas na de rechtszitting ontdekt dat het spam betrof en een aantal recensies verwijderd.

De rechter oordeelt dat het kinderdagverblijf voldoende aannemelijk had gemaakt dat de recensies gekopieerd waren en dat ze strijdig zijn met het beleid die Google hanteert voor recensies. Er was immers aantoonbaar gebruik gemaakt van een valse profielfoto wat ook door Google wordt bevestigd.

Oordeel

Google moet ook de vierde recensie binnen 14 dagen verwijderen. Wel oordeelt de rechter dat zij Google niet op voorhand zal opdragen recensies over het kinderdagverblijf te verwijderen. Steeds bij nieuwe recensies zal opnieuw een afweging gemaakt moeten worden.

De rechter oordeelt tevens door het evident onrechtmatig karakter van de vier recensies dat Google wordt veroordeelt om de geëiste NAW-gegevens en IP adressen af te geven aan het kinderdagverblijf. De rechter stelt dat het immers aannemelijk is dat de eiser schade lijdt en hier tegen op moet kunnen treden.

De rechter oordeelt dat het belang van de eiser om op te kunnen treden tegen onrechtmatig handelen zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting om valse recensies te plaatsen.

De eis om de recensie-functie voor het kinderdagverblijf te verwijderen wordt niet toegewezen. Enerzijds omdat dit technisch niet mogelijk is en anderzijds omdat dit een te grote inbreuk zou vormen op de vrijheid van meningsuiting.

Tot slot wordt Google in de proceskosten veroordeeld doordat zij grotendeels in het ongelijk is gesteld.