Gouden ketting van 40.200 euro verkocht voor 402,- euro door foutieve prijsvermelding webshop

De Bijenkorf biedt per ongeluk een Cartier ketting aan
tegen 1% van de verkoopwaarde. De klant zegt de ketting al cadeau te hebben
gedaan. Moet de klant 40.000 euro terugbetalen aan de Bijenkorf of mocht ze er
op vertrouwen dat er een geldige koop gesloten was?

Situatie:

Door een fout van de Bijenkorf wordt er een ketting van Cartier met een waarde van €40.200 verkocht aan een klant voor €402,-. De klant kocht de ketting om dit als huwelijkscadeau aan haar nicht te geven. Online vond ze een witgouden ketting met diamanten met daaraan een hanger van een panterkopje. Omdat haar nicht fan is van panters heeft ze de ketting bij de webshop van de Bijenkorf aangeschaft. De prijs die bij de ketting vermeld stond was €402,-. De bestelling moest afgehaald worden bij de Bijenkorfwinkel in Amsterdam. Daar heeft de klant de ketting in de Cartier boutique in ontvangst genomen, nadat een medewerker de ketting heeft getoond en er een toelichting bij heeft gegeven.
De Bijenkorf heeft, twee dagen na ontvangst van de ketting, telefonisch contact opgenomen met de klant. In dat gesprek heeft de Bijenkorf aangegeven dat er iets fout is gegaan met de prijs die vermeld stond bij de ketting. Na dit telefoongesprek heeft de Bijenkorf een e-mail gestuurd met daarin de vraag de ketting diezelfde dag of de dag daarna te retourneren, of het resterende bedrag te betalen van €39.798,-.
Klant heeft drie dagen later laten weten dat zij de ketting niet kan terug leveren omdat zij deze als huwelijkscadeau heeft weggegeven aan een nicht in Marokko.
Na meerdere malen de vraag te hebben gehad vanuit de Bijenkorf om de ketting terug te leveren, heeft de klant dit nog niet gedaan.

Eis

Bijenkorf eist terug levering van de ketting of, als de klant niet overgaat tot terug geven, een schadevergoeding van  €39.798,- ter vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van aanschaf tot aan de dag van totale betaling.
De Bijenkorf geeft aan dat de prijs onjuist op de website vermeld was en dat de klant had moeten weten dat deze prijs niet klopte. Dit onderbouwt Bijenkorf met de volgende stellingen:
> Het is algemeen bekend is dat Cartier een exclusief merk is welke kostbare sieraden verkoopt.
> Het prijsverschil met andere sieraden van dit merk was zeer groot.
> De Bijenkorf had niet de wil om deze een ketting te koop aan te bieden voor €402,- en de klant kon daar niet vanuit gaan.
Bijenkorf stelt dan ook dat er geen koopovereenkomst gesloten is en dat de Bijenkorf nog eigenaar is van deze gouden ketting.

Verweer

De klant geeft aan te goeder trouw op zoek te zijn gegaan naar een huwelijkscadeau voor haar nicht, die in Marokko woont en van panters houdt. Zij is dan ook op zoek gegaan op Google naar ‘panter ketting’ en ‘panterketting witgoud’. Daarbij is zij op de website van de Bijenkorf gekomen en heeft zij de ketting aangeschaft. Zij heeft daarbij tweemaal een ontvangstbevestiging gekregen en de ketting is in de winkel persoonlijk aan haar meegegeven. Zij geeft aan dat ze er vanuit mocht gaan dat het aanbod van de Bijenkorf juist was. Zij geeft aan dat er op internet meerdere witgouden kettingen met diamanten worden aangeboden voor bedragen vanaf €250,- en €300,- per ketting. In de titel van deze ketting staat niet vermeld dat de ketting is ingelegd met 176 briljant geslepen diamanten van 1,23 karaat, smaragd en onyx. Ook weet een gemiddelde consument niet wat de prijzen normaal bij Cartier zijn, waardoor de klant niet op de hoogte kon zijn van de feitelijke waarde. De klant heeft inmiddels de ketting niet meer in het bezit, maar heeft deze al cadeau gedaan aan haar nicht.

Beoordeling

De rechter beoordeelt dat de Bijenkorf voldoende heeft aangetoond dat zij niet de wil hadden om de ketting voor het bedrag van €402,- te verkopen. Deze beoordeling betekent dat er in principe geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. De rechter oordeelt ook dat de klant meer onderzoek had moeten doen naar de ketting, aangezien het om een behoorlijk bedrag ging. Op zijn minst had ze de productspecificaties moeten lezen en daarin onderzoek moeten doen naar de waarde van witgoud en de waarde van de 176 diamanten, de smaragd en onyx die aanwezig zijn op de ketting. De klant had vooraf al aan de prijs moeten twijfelen. Ook omdat de Bijenkorf nergens bij de advertentie had vermeld dat het om een (stunt)actie ging.
Omdat er geen sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen vanuit de klant en het ontbreken van een wil aan de kant van de Bijenkorf oordeelt de rechter dat er geen koopovereenkomst tot stand is gekomen.
De klant moet de ketting terug leveren, ondanks dat zij aangeeft dat de ketting in Marokko bij haar nicht is kwijt geraakt. De rechter oordeelt dat dit niet voldoende onderbouwd is. Mocht de ketting echt kwijt zijn, dan zal de klant het resterende bedrag van de ketting moeten betalen.

Beslissing

De rechter veroordeelt de klant tot het levering van de ketting binnen 10 dagen na het vonnis. Mocht dit niet gebeuren dan zal de klant na die 10 dagen het bedrag van €39.798 moeten betalen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum van aanschaf.
Ook moet de klant de proceskosten betalen, aan de kant van de Bijenkorf vastgesteld op €201,57 aan voorschotten en €800,- aan salaris van de gemachtigde.

Tenslotte

Blue Ocean juristen is gespecialiseerd in contracten en de ontbinding daarvan. Meer informatie over onze dienstverlening vindt u hier.