Grote ondernemingen betalen ZZP en MKB mogelijk standaard rente

De Tweede Kamer wil dat grote bedrijven sneller gaan betalen aan midden en klein bedrijven. Hierbij willen ze een rente verplicht stellen voor grote bedrijven die automatisch ingaat als een factuur van een zzp-er of mkb-er na 60 dagen nog niet betaald is.

Dinsdag 9 februari 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd om de regering opdracht te geven om voor 1 juni 2016 een wetsvoorstel in te dienen. Deze wet moet ervoor zorgen dat een grote onderneming van rechtswege een rente dient te betalen aan een kleine onderneming als de factuur een betalingstermijn overschrijdt van 60 dagen.

Grote of kleine onderneming
Voor de definitie van grote en kleine onderneming wordt de Europese definitie gehanteerd. Dus een grote onderneming is het geval bij meer dan 249 werknemers, jaaromzet boven de 40 miljoen euro en een balanstotaal van meer dan 27 miljoen euro. Een MKB onderneming is daarentegen een onderneming met minder dan 250 medewerkers, jaaromzet onder de 40 miljoen euro en een balanstotaal van minder dan 27 miljoen euro.

Initiatiefnota CDA
Deze beslissing komt voort uit een initiatiefnota van het CDA waarin een oplossing bepleit werd voor het probleem dat de zzp-ers en de mkb-ers het onderspit delven richting de grote onderneming wat betreft de tijdige betalingen. Grote bedrijven zijn geneigd om op basis van financiële voordelen de facturen van met name kleinere partijen te laat te betalen.

Het initiatiefvoorstel komt hiertegen in actie. Het wetsontwerp moet in de gevallen dat er een overeenkomst is tussen een grote onderneming en een mkb- of zzp-leverancier, van rechtswege een wettelijke rente van toepassing verklaren over het deel van de betalingstermijn dat de normale termijn van 60 dagen overschrijdt. Dit moet tevens op een passende manier afdwingbaar gemaakt worden.

Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
Sinds 13 maart 2013 is er al een wet in werking getreden om betalingsachterstand te voorkomen. Deze wet, genaamd ‘De wet betrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties’, is nog niet afdoende voor de ZZP en MKB om tijdig betaald te krijgen.

Het doel van de nieuwe wet is om het financiële voordeel voor het te laat betalen voor de grote onderneming weg te halen.

Oplossing?
Toch blijft met een mogelijke nieuwe wet zich nog wel het probleem voordoen dat de zzp-er en mkb-er deze wettelijke rente niet durft op te eisen. Langere betaaltermijnen is voor een zzp-er en mkb-er immers ook niet wenselijk, maar uit angst de opdracht te verliezen gaan ze hier veelal mee akkoord. Zou ditzelfde niet gelden als er een wettelijke rente opgeëist kan worden?
Hierin wordt het afwachten hoe de wet wordt opgesteld en met name hoe de wet bepaalt hoe deze rente afgedwongen kan worden. Slechts in de vorm van een juridisch recht lijkt niet voldoende te zijn. Blue Ocean Juristen zal de ontwikkeling van deze wet in de gaten houden.

 

TIP: ZZP-er? Kijk eens op onze pagina om GRATIS een Modelovereenkomst aan te vragen die de VAR verklaring per 1 mei 2016 vervangt.