Handelsnamen die op elkaar lijken, Parfumswinkel en Parfumswebwinkel

In hoeverre mogen handelsnamen en domeinnamen op elkaar lijken? In deze casus staat Parfumswinkel tegenover Parfumswebwinkel. De rechter oordeelt.

Parfumswinkel verkoopt sinds eind 2006 online parfums en cosmetica (met domeinnaam www.parfumswinkel.nl). Haar concurrent ANS doet hetzelfde en sinds 2015 verkoopt ANS onder de handelsnaam Parfumswebwinkel (met domeinnaam www.parfumswebwinkel.nl).

Parfumswinkel stelt dat ANS een handelsnaam gebruikt die maar gering afwijkt. Hierdoor ontstaat gevaar voor verwarring bij het publiek. Er wordt hiermee in strijd gehandeld met artikel 5 van de Handelsnaamwet.

Artikel 5 Handelsnaamwet:
Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Door het gebruik van deze handelsnaam stelt Parfumswinkel schade te lijden en wil deze door ANS vergoed zien.

ANS stelt daarentegen dat de naam Parfumwinkel geen onderscheidend vermogen heeft.

Parfumswinkel toont aan dat er 23 gevallen bekend zijn waarbij daadwerkelijke verwarring is geconstateerd. ANS betoogt dat de ‘berichten van verwarring’ in opdracht gemaakt zouden zijn van Parfumswinkel zelf en daarmee op frauduleuze wijze.  De rechter gaat niet hier niet in mee.

Eis van Parfumswinkel

Parfumswinkel spant een rechtszaak aan en vordert onder andere:

1. Dat ANS de handelsnaam Parfumswebwinkel.nl niet meer gebruikt.

2. Dat de domeinnaam www.parfumswebwinkel.nl wordt overgedragen aan Parfumswinkel.

3. Een dwangsom van € 10.000,- voor elke overtreding.

4. Een schadevergoeding van ANS aan Parfumswinkel voor de schade ten gevolge van het onrechtmatig gebruik van de handelsnaam.

Beoordeling door de rechter

De rechter geeft aan dat het verboden is een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming is gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of in geringe mate hiervan afwijkt, en verwarring bij het publiek te vrezen is.

Onderscheidend vermogen handelsnaam

De rechter erkent dat het woord parfumswebwinkel in de strikte zin alleen beschrijvend is voor een webwinkel in parfums. Toch beoordeelt de rechter dat dit niet een gebruikelijke of gangbare aanduiding is in de branche. Dit wordt mede onderbouwd doordat zij op internet de enige zijn die de ‘s’ hierin toevoegen, Parfumswinkel. De rechter stelt dus wel dat alle woorden afzonderlijk gebruikelijke zelfstandige termen zijn, maar in deze combinatie niet.

Gevaar voor verwarring

Om te beoordelen of er sprake is van verwarring stelt de rechter dat het volgende meegewogen dient te worden:

> de overeenstemming tussen de handelsnamen

> de aard en plaats van de ondernemingen

> de overige omstandigheden in het specifieke geval.

De rechter oordeelt dat het verschil slechts het woordje ‘web’ is. Daarbij stelt de rechter dat dit woordje dusdanig tussen ‘parfums’ en ‘winkel’ in ligt dat het een onopvallende plaats inneemt. Daarbij vinden de ondernemingsactiviteiten van beide ondernemingen plaats onder hetzelfde publiek met gelijkwaardige activiteiten.

Tot slot beoordeeld de rechter de stelling dat er voldoende verschillen zijn in logo en kleurstelling niet lijdt dat verwarring hiermee voorkomen wordt.

Oordeel van de rechter

De rechter geeft Parfumswebwinkel grotendeels gelijk en oordeelt het volgende:

1. De rechter oordeelt ambtshalve dat de handelsnaam Parfumswebwinkel (met of zonder .nl) niet meer gebruikt mag worden door ANS.

2. De rechter oordeelt ook dat ANS de domeinnamen nog wel mag blijven gebruiken. Het enkele gebruik van de domeinnaam als adres waar ANS op internet gevonden kan worden is niet aan te merken als handelsnaamgebruik.

3. ANS zal een dwangsom moeten betalen bij elke overtreding ter hoogte van 5.000 per overtreding.

4. ANS wordt veroordeelt tot het vergoeden van de schade die geleden is en wordt door het gebruik van de handelsnaam Parfumwebwinkel door ANS. De hoogte hiervan wordt nader opgemaakt.

5. ANS wordt veroordeelt in de proceskosten.