Heeft startende ondernemer dezelfde bescherming als consument

Een startende ondernemer wil af van een contract met een partij voor zoekmachine optimalisatie. Zij beroept zich onder andere op het feit dat ze een startende ondernemer is en geen verstand had van de inhoud van de dienstverlening en stelt dat ze voor bepaalde zaken dezelfde rechten heeft als een consument. Bijvoorbeeld voor de colportagewet.

Casus

Een onderneming, gespecialiseerd in zoekmachine optimalisatie, heeft de gedaagde benaderd om de marketingpositie te verbeteren door onder mee een betere vindbaarheid in de zoekmachine van Google. De gedaagde is een trouwfotografe met als ondernemingsvorm een eenmanszaak. Maandelijks zou een bedrag betaald moeten worden van € 120,- met een looptijd van 24 maanden. De overeenkomst kan ontbonden worden, maar dan moet 40% betaald worden van de nog niet vervallen maandelijkse bijdrage voor de lopende periode.

De gedaagde herroept de overeenkomst op de dag nadat ze getekend heeft en via haar advocaat ontbindt ze de overeenkomst na een maand nog eens formeel met terugwerkende kracht .

Geschil

De eiser stuurt na de ontbinding een factuur met de annuleringskosten van € 1.430,22 (gebaseerd op 40% van de resterende maanden). De gedaagde bestrijdt deze factuur en weigert deze te betalen. De eiser besteedt de inning van de factuur uit waarbij incassokosten worden berekend. De zaak komt voor en de eiser eist betaling van de factuur, incassokosten en wettelijke rente.

Verweer

De gedaagde betwist de vordering en voert daarbij aan:

1. De overeenkomst is onder invloed van dwaling tot stand gekomen. Gedaagde stelt dat deze niet overeenstemt met haar wil mede. Mede door de onjuiste voorstelling van zaken. Eiser had bijvoorbeeld in het eerste telefoongesprek gevraagd voor een afspraak om een gratis dienstverlening toe te lichten.

2. Er is sprake van misbruik van omstandigheden door eiser, aangezien de eiser misbruik zou hebben gemaakt van de onervarenheid van de ondernemer.

3. De algemene voorwaarden die bepalen dat bij annulering 40% betaald moet worden van resterende maanden is onredelijk bezwarend.

4. Ontbindingsvergoeding moet gematigd worden, omdat deze onbillijk is.

Beoordeling

De rechter oordeelt allereerst dat een ondernemer, ook een startende ondernemer, bij het voeren van onderhandelingen over een overeenkomst een normale oplettendheid aan de dag moet leggen en zich tegen overvaltechnieken moet wapenen. De rechter oordeelt dat een eventuele onjuiste voorstelling van zaken dan ook voor rekening van gedaagde moet blijven.

De rechter gaat eveneens niet mee in het tweede punt, misbruik van omstandigheden. Slechts startende ondernemer zijnde en geen kennis van de materie is onvoldoende om te spreken van misbruik van omstandigheden.

Waar de rechter wel in meegaat is dat de bepaling om 40% van de resterende maanden bij ontbinding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Hierbij is doorslaggevend dat de gedaagde een dag na de overeenkomst een email gestuurd heeft met de wens de overeenkomst te herroepen.

Uitspraak

De annuleringskosten worden teruggebracht tot slechts 6 maanden, waardoor dit uitkomt op € 439,23 (40% van 6 x € 120,-   + € 75,- dossierkosten). Hierbij moeten wel de volledige incasso kosten vergoed worden (€ 222,70). Doordat beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten door iedere partij zelf gedragen worden.

De rechter doet hierbij duidelijk uitspraak dat een (startende) kleine ondernemer in deze zaak zich niet kan beroepen op de rechten specifiek voor de consument.

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we naar onderstaande link:
Rechtbank Rotterdam, uitspraak 31-03-2016, zaaknummer KTN-4411575.

Hulp nodig?

Heeft u ook een conflict omtrent een overeenkomst. Neem contact met ons op en wij helpen u verder!