Hovenier knapt tuin op, maar factuuradres is onbekend.

Een hovenier knapt, na akkoord op de offerte, de voor- en achtertuin van klanten op . De offerte is aangevraagd door de klanten, maar hun moeder heeft met haar e-mailadres akkoord gegeven. Omdat het factuuradres, van de moeder, onbekend is, worden de facturen aan de aanvragers verstuurd. Helaas blijven betalingen uit en volgt er een rechtszaak. De moeder geeft aan de facturen niet te hebben ontvangen, waardoor zij deze niet kon voldoen. Maar heeft zij wel een goede grond om de facturen onbetaald te laten?

Casus

De hovenier voert werkzaamheden volgens offerte uit. Er is ingestemd met een renovatie van de voor- en achtertuin. Ook zijn in de offerte de prijzen en betaaltermijnen genoemd.
Na het afronden van de werkzaamheden stuurt de hovenier twee facturen op. Opgeteld vormen zij het overeengekomen bedrag. Omdat het adres van de moeder niet bekend is, verstuurt hij de facturen, wel op naam van de moeder, naar het adres van de kinderen. Door uitblijvende betalingen besluit de hovenier de betalingsherinnering en de daarop volgende ‘14-dagenbrief’ naar het e-mailadres van de moeder te sturen. Betalingen blijven alsnog uit, waardoor de hovenier naar de rechtbank stapt.

Eis

De hovenier eist betaling van de openstaande facturen, wat neerkomt op € 4.681,- (inclusief rente en incassokosten).

Verweer

De gedaagden stellen dat de hovenier de facturen niet juist verstuurd heeft. Omdat de moeder de overeenkomst is aangegaan had zij de facturen moeten ontvangen. Maar de facturen zijn per post aan de kinderen gestuurd, waardoor de moeder ze nooit heeft ontvangen. Hierdoor is zij ook niet in de gelegenheid geweest om de facturen te betalen. En omdat zij niet in de gelegenheid is gesteld de facturen te betalen zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten niet op haar te verhalen.

Beoordeling

De rechter ziet dat de hovenier meerdere malen gevraagd heeft om het adres van de moeder. Doordat de moeder geen gehoor heeft gegeven aan deze vraag heeft de hovenier de facturen niet juist kunnen versturen.
Het is hem niet te verwijten dat de factuur niet op het juiste adres terecht is gekomen.
Ook is het duidelijk dat de offerte geaccordeerd is door de gedaagden. Daaruit is op te maken dat zij op de hoogte waren van de bedragen en de betalingsvoorwaarden. De kinderen hebben in de rechtszaak niet aangegeven de facturen niet ontvangen te hebben, hierdoor zijn de gedaagden verplicht de hoofdsom van de facturen te betalen.

Beslissing

De gedaagden worden veroordeeld tot het betalen van de hoofdsom, de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente. Omdat de 14-dagenbrief alleen naar de moeder is verstuurd, is zij als enige verantwoordelijk voor de betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.
Omdat één van de kinderen niet aanwezig is geweest bij de rechtszaak wordt hij/zij, samen met de moeder ook veroordeeld tot het betalen van griffierecht en gemachtigdesalaris en beiden moeten ze ook de dagvaardingskosten voor rekening nemen.

Tot slot

In dit geval heeft de hovenier dus voldoende zijn best gedaan om de factuur op een juiste wijze te versturen. De wederpartij was verantwoordelijk voor het eventueel doorsturen van de facturen en voor de betaling daarvan. Heeft u ook een onbetaalde factuur liggen en weet u niet welke stappen u moet doorlopen om deze betaald te krijgen, wij helpen u graag verder in het incassotraject.

Rechtbank Rotterdam, 10 september 2020, zaaknummer 8229970 CV EXPL 19-8174