Aandeelhoudersovereenkomst verplicht? Zeker niet! Maar dit zijn de voordelen:

  • Legt samenwerkingsafspraken af
  • Biedt hulp in conflict situaties
  • Legt managementvergoedingen vast
  • Wat doen bij ontbinding van de B.V.
  • Wijzigingen gaan niet via de notaris

Leg vast hoe u als aandeelhouders met elkaar omgaat. Het klinkt misschien overbodig, maar is het zeker niet. Als er conflictsituaties ontstaan kunt u deze overeenkomst als een wegwijzer gebruiken.

Onze dienstverlening:

  • Aandeelhoudersovereenkomst opstellen
  • Aandeelhoudersovereenkomst controleren/toelichten
  • Juridische bijstand bij conflict
  • Gerechtelijk afdwingen nakoming

 

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Waarom een aandeelhoudersovereenkomst?

Een aandeelhoudersovereenkomst is niet verplicht. Waarom dan toch een aandeelhoudersovereenkomst? De wet en de statuten regelen al de nodige basisafspraken tussen aandeelhouders.

Van bepaalde wetgeving kan je als aandeelhouder afwijken als dit gezamenlijk wordt overeengekomen. Daarnaast kunnen aandeelhouders met een aandeelhoudersovereenkomst aanvullende zaken regelen onderling. Voor de aandeelhouders zijn over het algemeen weinig verplichtingen volgens de wet. Door toch de gezamenlijke afspraken vast te leggen kan dit een bijdrage leveren aan een langdurige samenwerking tussen aandeelhouders en tussen aandeelhouders en de vennootschap.

Wat levert het op?

Allereerst zorgt een aandeelhoudersovereenkomst ervoor dat vooraf wordt nagedacht over hoe een aandeelhouder zich moet gedragen tijdens zijn of haar aandeelhouderschap.

Vervolgens kunnen aandeelhouders door een aandeelhoudersovereenkomst elkaar wijzen op de gemaakte afspraken. In de meeste gevallen kan een dergelijke overeenkomst juridische kosten bij een conflict voorkomen. Indien een conflictsituatie immers beschreven is in de aandeelhoudersovereenkomst kan er volgens deze afspraken gehandeld worden. Van belang is wel dat er echt een maatwerk overeenkomst wordt opgesteld die duidelijk en volledig is. In veel gevallen worden ook de werkwijze bij conflicten behandeld in de aandeelhoudersovereenkomst.

Wat staat erin?

Partijen zijn vrij om afspraken overeen te komen en vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Mits dit niet strijdig is met de wet of andere regels en/of afspraken.

Belangrijke afspraken die op te nemen zijn in een aandeelhoudersovereenkomst zijn:

  • Volmacht beperkingen; veel statuten regelen bepaalde volmachten. Via de aandeelhouders zijn deze volmachten te beperken of meer als maatwerk in te richten.
  • Concurrerende activiteiten aandeelhouder; er kunnen afspraken gemaakt worden over het verbod op concurrerende activiteiten van de aandeelhouders tijdens hun aandeelhouderschap en daarna.
  • Verkoop aandelen; in de meeste statuten worden vaak een aantal basisbepalingen geregeld voor de verkoop van aandelen. Denk aan de blokkeringsregeling. In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen aanvullende regels gesteld worden voor de verkoop van aandelen of waardering hiervan. Denk bijvoorbeeld aan een afnameverplichting van aandelen bij overlijden, zodat de overblijvende aandeelhouders verplicht worden de aandelen over te nemen.
  • Besluitvorming; er zijn vele afspraken denkbaar voor de besluitvorming. Zo kunnen bepaalde besluiten benoemd worden die twee derde meerderheid van stemmen vereisen of zelfs een versterkte meerderheid vereist van 100% van alle stemmen.

Juridisch conflict?

Ondanks een aandeelhoudersovereenkomst kunnen er ook onduidelijkheden blijven bestaan over hoe te handelen in bepaalde situatie. Daarnaast kunnen bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst ook tegenstrijdig zijn met bijvoorbeeld de wet. U kunt bij ons altijd terecht om een advies te vragen over de aandeelhoudersovereenkomst of voor het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst.

Call Now Button