Onze dienstverlening:

    • Brief opstellen aansprakelijkstelling
    • Verweer aansprakelijkstelling
    • Juridische bijstand rondom aansprakelijkstelling

 

Blue Ocean Juristen zorgt voor een daadkrachtige en effectieve aansprakelijkstelling

Soms wordt er schade geleden waar een andere partij verantwoordelijk voor is. Het kan zeer interessant zijn om de schade te laten betalen door de partij die de schade heeft laten ontstaan. Veel ondernemers zijn zich niet bewust van hun rechten en mogelijkheden om een ander aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Ook bijvoorbeeld gederfde winst is een goed voorbeeld van schade die onderschat wordt.

Veel voorkomende schending van rechten zijn schending van auteursrechten, wanprestatie of verwijtbaar handelen van personeel.

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Wat is aansprakelijkstelling?

Indien er sprake is van schade kan soms een ander aansprakelijk gesteld worden voor deze schade om deze schade te vergoeden. Uiteraard moet deze schade dan wel aan de ander toe te rekenen zijn. Het aansprakelijk stellen van iemand kan zonder tussenkomst van de rechter. Echter als de ander de schade niet betaalt of deze betwist dan kan het toch noodzakelijk zijn om de vordering via de rechter af te dwingen.

Verschillende vormen van aansprakelijkstelling

Er zijn vele verschillende wijze van aansprakelijkheid denkbaar. Allereerst valt te denken aan de onrechtmatige daad. Indien iemand tegen een ander een onrechtmatige daad pleegt, dan is hij verplicht de schade te vergoeden die de ander hierdoor lijdt. Denk bijvoorbeeld aan het opzettelijk een raam ingooien bij een buurman.

Daarnaast kunnen partijen elkaar ook aansprakelijk stellen als ze samen een overeenkomst aangegaan zijn. Indien een leverancier bijvoorbeeld een gebrekkig product levert waardoor schade ontstaat, kan de leverancier aansprakelijk gesteld worden. Ook bij contractbreuk kan er sprake zijn van een schadestelling. Dit is veelal het geval als een contract onrechtmatig verbroken wordt.

Ook binnen het arbeidsrecht kan de werkgever of werknemer aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade. Bijvoorbeeld in geval een werkgever onrechtmatig een arbeidsovereenkomst opzegt.

Aansprakelijkheid beperken

Veel organisaties hanteren voorwaarden. In deze voorwaarden wordt veelal de aansprakelijk beperkt of in bepaalde gevallen uitgesloten. Een veel voorkomende bepaling is bijvoorbeeld dat de verkoper alleen aansprakelijk is voor directe schade of dat de schade gelimiteerd wordt tot bijvoorbeeld het factuurbedrag. De wet heeft de consument sterk beschermd hierin. Het is in principe niet toegestaan om de aansprakelijkstelling door consumenten te beperken. Let hier goed op bij het opstellen van aansprakelijkheidsbeperkingen.

Call Now Button