Dit kunnen wij voor u doen: 

  • Opstellen agentuurovereenkomst

  • Controleren agentuurovereenkomst

  • Juridisch advies bij geschil

.

Juridische hulp bij het opstellen van een agentuurovereenkomst:

agentuur-overeenkomst-opstellen-agentschap-agent-agentuurovereenkomst-pricipaal

Een agentuurovereenkomst helpt u om afspraken tussen de principaal en de handelsagent goed vast te leggen. Omdat er wettelijke bepalingen van toepassing zijn op deze overeenkomst is het goed om hulp in te schakelen bij het opstellen van een agentuurovereenkomst. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst volgens de wet is opgesteld en staat u sterk als er een geschil ontstaat. 

Onderwerpen die zeker aan bod moeten komen in de overeenkomst zijn:

  • De duur van de overeenkomst
  • Het werkgebied van de agent
  • De hoogte van de commissie
  • Waarover de commissie berekend wordt
  • De verplichtingen van de pricipaal

Meer informatie over het agentuurschap en de bijbehorende overeenkomst vindt u hieronder.

.

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

We nemen gewoonlijk binnen één werkdag contact met u op.

Agentuurovereenkomst

Om producten of diensten te verkopen kunt u iemand aannemen, maar er is nog een andere mogelijkheid. Het betrekken van zelfstandige verkopers. Deze agenten bemiddelen tussen uw bedrijf en de klant. Zij brengen nieuwe contracten binnen en ontvangen daarvoor een vergoeding. Voor beide partijen is het raadzaam om goede afspraken te maken. Dit kan door het opstellen van een agentuurovereenkomst.

Wat is een agentuurovereenkomst:

Een agentuurovereenkomst komt tot stand tussen de opdrachtgever (principaal) en de handelsagent (zelfstandige verkoper/tussenpersoon). Hierin wordt benoemd dat de handelsagent zelfstandig bemiddeld voor de opdrachtgever. Ook worden in de overeenkomst afspraken vastgelegd over de samenwerking.

Waarom een agentuurovereenkomst:

Om niet voor verrassingen te komen staan is het raadzaam om een agentuurovereenkomst af te sluiten. Afspraken worden vastgelegd en de rechten en plichten van beide partijen worden genoemd. Omdat er wettelijk bepalingen zijn  rondom het agentschap is het raadzaam om een jurist in te schakelen voor het opstellen of controleren van uw overeenkomst.

Provisie/commissie

Een van de belangrijkste onderdelen van deze bemiddelingsovereenkomst is de provisie. De provisie kan op verschillende manieren worden afgesproken. Het kan een vast bedrag per maand zijn, een deelbedrag van het afgesloten contact of een combinatie van dezen.
Per transactie kan er ook een verschil zijn in vergoeding. Bijvoorbeeld een verschil in vergoeding tussen het binnenhalen van een nieuwe klant en iets nieuws overeenkomen met een bestaande klant. Er kan ook sprake zijn van een follow-up commissie: Een bestaande klant komt voor een tweede keer terug, maar direct bij de principaal. De agent kan hier een vergoeding voor krijgen.
Wanneer vindt de uitbetaling van de commissie plaats? Is dit al direct als de overeenkomst getekend is, als de betaling voldaan is of als er ook daadwerkelijk een levering heeft plaatsgevonden.

Wat staat er in:

In een agentuurovereenkomst komen de volgende punten terug:

  • De producten/diensten waarop de agentuur betrekking heeft
  • Contractgebied
  • Exclusiviteit
  • Bevoegdheden van de agent
  • Taakomschrijving agent
  • Verplichtingen principaal
  • Concurrentiebeding
  • Elektronische handel
  • Vergoeding/commissie
  • Duur en einde van de overeenkomst
  • Toepasselijke recht
  • Bevoegde rechtbank

Conflict

Bij conflict is het fijn om te kunnen teruggrijpen op de agentuurovereenkomst. Als daarin duidelijke afspraken staan die voldoen aan de regelgeving, kan daarmee een getouwtrek voorkomen worden. Een agentuurovereenkomst moet zorgvuldig worden opgesteld, net zoals u het zou doen met een arbeidsovereenkomst.  Omdat er wettelijke bepalingen van toepassing zijn, doet u er goed aan om een jurist mee te laten kijken. Zo voorkomt u verrassingen.

Welke recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd

De plaats waar de agent zich bevindt is van groot belang. In principe geldt het rechtsgebied waarin de agent gevestigd is, tenzij er in de agentuurovereenkomst iets anders vastgelegd is. In sommige gevallen kunnen over deze afspraken nog andere wettelijke bepalingen gelden.

Opzeggen van de samenwerking

Een belangrijk onderdeel van een agentuurovereenkomst is het onderdeel duur en einde van de overeenkomst. Als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is en er niks is vastgelegd over de opzegtermijn, gelden de wettelijke termijnen. Deze wettelijke termijnen zijn als volgt vastgelegd:

  • Bij een looptijd korter dan drie jaar geldt een opzegtermijn van 4 maanden
  • Als de overeenkomst drie tot zes jaar heeft gelopen geldt een termijn van 5 maanden
  • Indien de overeenkomst meer dan zes jaar heeft bestaan dan wordt een opzegtermijn van 6 maanden aangehouden

Ook als er wél afspraken zijn gemaakt over het opzeggen van de overeenkomst, dan mogen deze niet afwijken van de wettelijke bepalingen. Vastgelegd is een minimaal opzegtermijn van één maand in het eerste jaar, twee maanden in het tweede jaar en drie maanden in de opvolgende jaren.

Opzegvergoeding

Na het opzeggen van de agentuurovereenkomst kan het zijn dat de principaal nog een vergoeding moet betalen aan de agent. Dit is het geval als de overeenkomst onrechtmatig is opgezegd. De agent kan dan recht hebben op een schadevergoeding. Meestal wordt deze vastgesteld op het bedrag aan provisie dat de agent zou krijgen als de wettelijke bepalingen wel zouden zijn gevolgd. Dus als er een opzegtermijn van 4 maanden geldt, dan wordt gekeken wat de agent normaal ongeveer aan provisie zou krijgen over deze 4 maanden etc.
Er kan ook nog sprake zijn van een klantenvergoeding. Dit is bijvoorbeeld zo als de handelsagent de klantenkring van de opdrachtgever sterk heeft uitgebreid en de principaal hiervan nog de voordelen krijgt. Deze vergoeding moet wel redelijk zijn en kan maximaal één jaar aan provisie behelzen.

Zie hier voor meer informatie voor het opzeggen van een agentuurovereenkomst.

Verschil agentuur en distributieovereenkomst

Bij de agentuurovereenkomst is de handelsagent de bemiddelaar, de uiteindelijke overeenkomst wordt gemaakt tussen de opdrachtgever en de klant (van de handelsagent).
Bij een distributieovereenkomst koopt de distributeur producten/diensten van de handelspartij en verkoopt dit weer aan eigen klanten. De koop wordt dan gesloten tussen de handelspartij en de distributeur en daarna tussen de distributeur en de eigen klant.

Call Now Button