agentuurovereenkomst-tussentijds-beeindigen-stoppen-vergoeding


Dit kunnen wij voor u doen:

 • Opstellen overeenkomst

 • Controleren overeenkomst

 • Afwikkeling van beëindiging

 • Beantwoorden van vragen

Opzegtermijn

Bij het opzeggen van een agentuurovereenkomst moet u rekening houden met de afgesproken opzegtermijnen.
Heeft u hierover geen afspraken gemaakt? Dan gelden de wettelijk vastgestelde opzegtermijnen.
Zie kader onderaan de pagina.

Afwikkeling

Wilt u uw overeenkomst beëindigen en dit juridisch juist afwikkelen?
Wij kijken graag met u mee naar de overeenkomst en
welke wettelijke bepalingen er zijn vastgelegd.

Klantenvergoeding

Na beëindiging van de overeenkomst kan er nog sprake zijn van een goodwill/klantenvergoeding over de aangebrachte nieuwe klanten en/of contracten. Voor een juiste berekening en bijstand bent u bij ons aan het goede adres.

Schadevergoeding

Is een overeenkomst niet op de juiste manier opgezegd?
Dan kan er sprake zijn van een schadevergoeding. Of u daar recht op heeft kunnen wij voor u bekijken.

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

We nemen gewoonlijk binnen één werkdag contact met u op.

Mogelijkheid van (tussentijds)opzeggen en opzegtermijn

Als u een agentuurovereenkomst bent aangegaan en u heeft niets opgenomen over opzegging van de overeenkomst, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. In het geval van een Nederlandse overeenkomst heeft u te maken met het Burgerlijk Wetboek, boek 7, artikel 428 t/m 445. Hierin zijn de opzegtermijnen wettelijk bepaald.

Ook als er wél afspraken zijn gemaakt over het opzeggen van de overeenkomst, dan mogen deze niet afwijken van bepaalde wettelijke bepalingen. Zo geldt dat er geen lager opzegtermijn gehanteerd mag worden dan één maand in het eerste jaar, twee maanden in het tweede jaar en drie maanden in de opvolgende jaren.

Schadevergoeding bij onrechtmatig opzeggen

Als een partij niet voldoet aan de opzegtermijnen, zoals afgesproken of wettelijk is vastgelegd, dan is hij schadeplichtig. Behalve als de reden van opzegging te wijten is aan de tegenpartij, dan is deze schadeplichtig. In principe is deze schade gelijk aan het bedrag dat doorbetaald diende te worden indien er wel een geldig opzegtermijn was gehanteerd.  Uitgangspunt is hierbij de gemiddelde vergoeding van het laatste jaar. Als een agent met bewijzen kan komen dat hij in die periode meer verdiend zou hebben, dan kan het bedrag aangepast worden.

Goodwill of klantenvergoeding

Na het beëindigen van de agentuurovereenkomst kan de handelsagent nog recht hebben op een zogenaamde klantenvergoeding. Dit is in de volgende gevallen zo:

  • De agent heeft nieuwe klanten aangebracht of overeenkomsten met bestaande klanten uitgebreid, zodat ze de principaal nog voordelen opleveren
  • De betaling van deze vergoeding moet billijk zijn, gelet op alle omstandigheden, in het bijzonder op de verloren provisie uit de overeenkomsten met deze klanten

Het bedrag van deze vergoeding is niet hoger dan een beloning van één jaar, berekend naar het gemiddelde van de laatste vijf jaren of, als de overeenkomst korter is geweest, naar het gemiddelde van deze duur.
Als de handelsagent niet binnen een jaar aan de principaal laat weten dat deze de vergoeding wil hebben, vervalt het recht daarop.


Wettelijke opzegtermijnen agentuurovereenkomst:

  • Bij een looptijd korter dan drie jaar geldt een opzegtermijn van 4 maanden
  • Als de overeenkomst drie tot zes jaar heeft gelopen geldt een termijn van 5 maanden
  • Indien de overeenkomst meer dan zes jaar heeft bestaan dan wordt een opzegtermijn van 6 maanden aangehouden

Call Now Button