Een goede regeling rondom auteursrecht

Op alles wat gemaakt wordt ligt auteursrecht, maar wie heeft dit in handen? En wat als u een claim heeft gekregen dat u inbreuk gemaakt op datzelfde auteursrecht?

Denk aan de volgende situaties, waarbij u ons kunt inschakelen:

  • U heeft een claim gehad dat u inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht
  • U wilt door u gemaakt werk beschermen/licentieovereenkomst
  • U wilt het auteursrecht verkrijgen op voor u gemaakt werk

Wilt u meer leren over auteursrecht en de regelgeving daaromheen, leest u dan hieronder verder.

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Auteursrecht uitgelegd

Wat is auteursrecht en wat doet het

Auteursrecht beschermt de maker van bepaald werk, zodat dit niet zomaar voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Dit betekent dat gemaakte beelden, teksten en ontwerpen in principe van de maker zijn. Dit hoeft niet verder vast gelegd te worden. Schrijft u een tekst en deelt u deze, dan blijft deze tekst van u. Dit geldt ook voor (website)ontwerpen en door u gemaakte foto’s (lees hier meer over portretrecht).

Wat is werk:

  • Geschreven tekst
  • Ontwerpen
  • Video/fotografisch materiaal
  • Choreografie
  • Voorgedragen tekst
  • Computer programma’s

Uitzonderingen

U bent werkgever of nemer en werkt (met mensen) in loondienst. Alle opdrachten die gemaakt worden in loondienst zijn van de werkgever. Is het uw dagelijks werk om websites te bouwen, maar doet u dit uit naam van uw werkgever dan is het auteursrecht in handen van de werkgever.

Twee rechten binnen het auteursrecht

Een auteursrechthebbende heeft twee rechten binnen het auteursrecht. Aan de ene kant het exploitatierecht en daarnaast het persoonlijkheidsrecht.
Met exploitatierecht wordt het recht tot het publiceren en het verveelvoudigen van werk bedoeld. Alleen de auteursrechthebbende mag dit doen, tenzij anders vastgelegd.
In het persoonlijkheidsrecht is vastgelegd dat de maker vernoemd wordt en ook dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan het werk. Dit recht blijft altijd in handen van de maker. Wel kan de maker afstand doen afstand doen van sommige persoonlijkheidsrechten. De maker moet in een testament of codicillen vastleggen als hij dit recht over wil laten gaan op zijn nabestaanden. Het doel van dit recht is de reputatie van de maker te beschermen.

Overdracht van auteursrecht

Het auteursrecht kan overgedragen worden, dit dient altijd schriftelijk in een akte te worden vastgelegd. Het is hierbij van groot belang dat er specifiek wordt omschreven wat er precies overgedragen wordt en welke bevoegdheden daarbij worden gegeven.
Een andere vorm van overdracht kan een licentie zijn. Het auteursrecht blijft bij de maker, maar de licentie geeft de andere partij de mogelijkheid om het werk te gebruiken.
Overdracht van werken die nog gemaakt moeten worden, daarover zegt het auteursrecht niks. Toch is dit wel mogelijk, maar alleen als er voldoende goed vast is gelegd wat het werk precies inhoudt.

Duur van het auteursrecht

Het auteursrecht blijft tot 70 jaar na het overlijden van de rechthebbende bestaan. Het auteursrecht gaat na overlijden over op de nabestaanden.


Inbreuk op auteursrecht wat kunt u doen

  • Brief sturen tot staken en gestaakt houden
  • Kort geding voorlopige voorzieningen
  • ‘Ex parte’ verbod (uitzonderlijk)
  • Bodemprocedure
  • Schikking

 

Call Now Button