dreigend-Ontslag-vaststellingsovereenkomst-transitievergoeding-vertrek-werknemer-werkgever

Juridische hulp bij uw ontslag

Ontslag, u staat niet alleen

Ontslag is meer dan alleen inkomstenverlies, vaak gaat er een conflict met uw werkgever aan vooraf. Ook is het een begin van een onzekere periode.

Wij staan naast u!
Bij Blue Ocean Juristen kunt u terecht voor juridische expertise rondom uw ontslagzaak.
Wij handelen actief om uw ontslag zo prettig mogelijk te laten verlopen en zullen u daarbij voorop stellen.

Onze dienstverlening:

   • Transitievergoeding
   • Ongeoorloofd ontslag
   • Juridische bijstand

 

Verschillende redenen ontslag

Dat ontslag een heftige gebeurtenis kan zijn mag duidelijk zijn. Het kan grote gevolgen hebben voor het inkomen en heeft veelal ook een emotioneel effect.
Ontslag kan dan ook niet zomaar. De werkgever moet zich aan verschillende regels houden en heeft vaak een vergunning nodig om een werknemer te ontslaan, ook als er een opzegtermijn is afgesproken.

Verschillende wijzen van beëindiging van een arbeidsrelatie zijn:

  • opzegging
  • werkgever vraagt een ontslagvergunning aan
  • door een uitspraak van de kantonrechter
  • beëindiging van rechtswege. Let op, hiervoor is ook een opzegging (of mededeling) voor nodig
  • einde met wederzijds goedvinden
  • ontslag op staande voet
  • ontslag tijdens de proeftijd

Wederzijds goedvinden/vaststellingsovereenkomst

Een groot deel van de beëindigde arbeidsrelaties gaan middels het wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer. Hiervan is sprake als werkgever en werknemer het gezamenlijk eens zijn met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De afspraken van het beëindigen van de arbeidsrelatie wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden alle afspraken vastgelegd die tussen de partijen onderhandeld zijn. Denk daarbij aan een ontslagvergoeding en datum einde dienstverband.
In onze kennisbank vindt u meer informatie over vaststellingsovereenkomsten.

In belang van een eventuele uitkering van het UWV is het voor de werknemer van belang dat de werkgever het initiatief neemt om tot beëindiging van het dienstverband te komen. Daarnaast zijn er ook diverse vereisten om te zorgen dat er geen problemen ontstaan met een uitkering van het UWV. Denk hierbij aan dat de werknemer niet ziek mag zijn en de opzegtermijn gehanteerd wordt.

De werknemer heeft een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat de werknemer na ondertekening 14 dagen de tijd heeft om schriftelijk kenbaar kan maken aan de werkgever dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht en dus kan terugkomen op de vaststellingsovereenkomst. Indien de werkgever deze bedenktijd niet meedeelt aan de werknemer wordt dit termijn verlengd tot 3 weken.

Meer over vaststellingsovereenkomst vindt u hier

Transitie vergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft bijna iedere werknemer recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van hoe lang u werkzaam bent geweest bij uw werkgever. Per gewerkt jaar heeft u recht op 1/3 maandloon.

Er zijn een aantal redenen wanneer u geen recht heeft op een transitievergoeding, waaronder:

  • u bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uzelf;
  • indien u de AOW-leeftijd heeft bereikt;
  • uw werkgever failliet is of in de schuldsanering terecht is gekomen;
  • er in uw CAO een gelijkwaardige voorziening is getroffen;
  • Als u jonger bent dan 18 jaar en 12 uur of minder per week werkzaam was;
  • Als de werkgever een nieuw tijdelijk contract is aangegaan voor het beëindigen van het huidige contract;

De transitievergoeding is gemaximeerd op € 83.000,- (bruto) of een jaarsalaris als deze hoger is dan de maximale vergoeding.

De transitievergoeding wordt berekend over het bruto maandsalaris. Dit is inclusief de vakantietoeslag, ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, bonussen, vaste eindejaarsuitkeringen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest vergaande ontslag methode. De gevolgen voor de werknemer zijn groot. Zo heeft de werknemer geen recht op een uitkering van het UWV en wordt ook zijn loon direct stopgezet.

Het is een opzegging wegens dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Er hoeft hierbij geen opzegtermijn gehanteerd te worden en ook is er geen ontslagvergunning nodig of tussenkomst van de kantonrechter.

Daarom heeft ontslag op staande voet ook vele vereisten. Zo kan een dergelijk ontslag alleen maar als een directe beëindiging voor de werkgever noodzakelijk is. Dit moet het gevolg zijn van een gedraging of eigenschap van de werknemer die ervoor zorgen dat het redelijkerwijs niet van de werkgever verlangd kan worden om de arbeidsrelatie te laten voortduren. Hierbij moet deze situatie met zich meebrengen dan beëindiging per direct nodig is.

De werkgever heeft nog wel enige ruimte om de situatie te onderzoeken. In veel gevallen wordt de werknemer in deze tussenperiode op non-actief gezet.
Situaties waaraan gedacht kan worden is fraude, diefstal of bijvoorbeeld intimidatie/bedreiging.

Voor een voorbeeld van ontslag op staande voet klik hier.

Als werknemer heeft u de mogelijkheid om het ontslag op staande voet bij de kantonrechter aan te vechten.

Getuigschrift

Als de werknemer erom vraagt is de werkgever verplicht bij het einde van het dienstverband een getuigschrift uit te reiken.

Zaken die in het getuigschrift vermeld moeten worden zijn:

  • aard van de verrichte werkzaamheden en de arbeidsduur;
  • begin- en einddatum dienstverband;

Slechts op verzoek moeten de volgende zaken toegevoegd worden in het getuigschrift

  • opgave van de wijze waarop werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;
  • opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd;

In de meeste gevallen laten wij, bij wederzijds goedvinden, ook in de vaststellingsovereenkomst de werkgever verklaren om een positief getuigschrift af te geven.

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Call Now Button