contract onder bedreiging tekenen

Een ingebrekestelling is in sommige situaties niet te voorkomen.
De afspraken in uw contract worden niet nagekomen en u krijgt niet wat u verwachtte.

Wij helpen u bij het ondernemen van vervolgstappen, zoals het versturen van een ingebrekestelling.

Juridisch advies bij het opstellen van een ingebrekestelling:

Een uitgebreid juridisch advies voor het versturen van een ingebrekestelling vindt u hieronder.

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Stap 1:

Controleer de leveringsvoorwaarden


Wat heeft u wanneer afgesproken en liggen deze afspraken ook vast? Als u een contract opgesteld heeft zijn er waarschijnlijk ook levertermijnen/deadlines afgesproken en soms ook wat er precies (op)geleverd moet worden. Het is belangrijk om na te gaan of er een concrete uiterste datum is overeengekomen en of er duidelijk is afgesproken waaraan het product moet voldoen. Ook mondelinge afspraken of afspraken gemaakt per mail e.d. zijn afspraken die nagekomen moeten worden (al is dit soms wat lastiger te bewijzen). Op basis van deze afspraken kan u nagaan of de andere partij deze afspraken is nagekomen. Het kan ook nog zijn dat er sprake is van overmacht. Bijvoorbeeld dat er niet geleverd kan worden doordat er net een brand heeft gewoed. Neem contact met ons op als u twijfelt aan de gemaakte afspraken.

Stap 2:

Ingebrekestelling


Als blijkt dat dat de afspraken niet nagekomen worden moet u de leverancier in gebreke stellen. Belangrijk hierbij is dat u dit altijd schriftelijk doet (bij voorkeur aangetekend) en dat u een uiterste termijn geeft om de afspraak nog na te komen. In sommige gevallen hoeft er geen uiterste termijn gegeven worden, bijvoorbeeld als nakoming niet meer mogelijk is. Vraag uw jurist in welke gevallen dit niet nodig is. Vermeld in uw brief waarom u de leverancier ingebreke stelt bijv. niet geleverd, voldoet niet aan onze afspraken, werkt niet naar behoren, schade geconstateerd etc. Het is hierbij zaak dat u zo specifiek mogelijk omschrijft waar de knelpunten liggen. Uiteraard geldt dit niet als een product helemaal niet geleverd is.

Hier download u gratis een standaard ingebrekestelling. Mocht u deze brief graag op uw zaak toegespitst hebben of twijfelt u er aan wat u moet vermelden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Stap 3:

(Uitblijvende) Reactie


Er kunnen nu twee dingen gebeuren: Uw leverancier levert het product of de dienst nog naar behoren binnen de afgesproken termijn. Dan is het probleem opgelost en hoeft u verder geen stappen meer te ondernemen.

Maar het kan ook zijn dat de leverancier niet reageert of niet levert. In dat geval kunt u verdere stappen ondernemen.

U kan onder bepaalde voorwaarden de overeenkomst terugdraaien of in geval van consument het werk door een derde laten uitvoeren en deze kosten verhalen op de leverancier.

Stap 4:

Ontbinding van de overeenkomst of nakoming eisen


Als de stappen juist doorlopen zijn en uw leverancier in gebreke blijft spreken we van verzuim. In principe heeft u dan, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om de overeenkomst te (laten) ontbinden en hierbij een schadevergoeding te eisen. Stuur hiervoor een brief naar de leverancier met de reden tot ontbinding en eventueel de schadevergoeding die u eist met een uiterste betaaldatum.

Een andere optie is om alsnog nakoming te eisen van de leverancier, waarbij hij de gemaakte afspraken moet nakomen. Hierbij kunt u aanvullend  een schadevergoeding eisen, mocht deze geleden zijn.

Het kan zijn dat u juridische begeleiding wenst in dit proces. Wij zijn u hierbij graag van dienst. U kunt zelf bepalen bij welke stap u ons wilt laten meekijken of de zaak aan ons uit handen wil geven. Wij kijken graag met u mee.

 • Is een ingebrekestelling altijd nodig?

  Nee, er zijn situaties waarbij een ingebrekestelling niet nodig is:

  – De wederpartij komt met opzet afspraken niet na
  – Er is een duidelijke deadline afgesproken en de leverancier levert niet
  – Levering kan helemaal niet meer nagekomen worden, hierbij heeft het geen zin meer om later te leveren omdat het moment dan al voorbij is (bijv. een website voor een bepaald evenement, als de datum al verstreken is bij opleveren is het zinloos)
  – De leverancier geeft aan niet meer te kunnen leveren

  U kunt bij bovenstaande punten, in principe, direct overgaan tot ontbinding van het contract. Let wel op dat de ontbinding in verhouding tot de wanprestatie redelijk is. Stuur hiervoor een brief en meldt hierin ook een eventuele schadevergoeding. Wij helpen u graag bij het opstellen van zo’n brief, zodat deze juridisch goed onderbouwd is.

  Let op: Bij twijfel is het altijd goed om wel een ingebrekestelling te sturen, hiermee voldoet u zeker aan alle juridische voorwaarden om later verdere stappen te kunnen ondernemen.

 • Waar moet een ingebrekestelling aan voldoen?

  Een geldige ingebrekestelling stuurt u altijd schriftelijk (om als bewijs te dienen heeft een aangetekende brief de voorkeur). In de ingebrekestelling geeft u altijd een redelijk termijn waarop de wederpartij zijn afspraken nog kan nakomen.
  Verder is het belangrijk dat u zo specifiek mogelijk beschrijft waar het probleem ligt.
  Download hier een gratis ingebrekestelling brief

 • Er is gereageerd op mijn ingebrekestelling, maar ook dit product voldoet niet. Wat nu?

  In dit geval heeft u al een ingebrekestelling gestuurd voor de eerder ontstane situatie. De wederpartij heeft een oplossing uitgevoerd, maar deze oplossing blijkt achteraf ook niet aan de afspraken te voldoen. Op dit punt is het veelal verstandig om opnieuw een ingebrekestelling versturen. Uiteraard neemt u eerst contact op met de leverancier om te kijken of het zo opgelost kan worden. Lukt dit niet? Dan stuurt u opnieuw een ingebrekestelling en doorloopt u de vervolgstappen.

Call Now Button