Koop op afstand brengt extra verplichtingen mee.

Als de verkoper niet de juiste informatie geeft kan de bedenktijd oplopen tot 12 maanden.
Vragen over wie welke verzendkosten moet betalen, welke informatie verstrekt moet zijn of is het pakket zoek? Neem contact met ons op om over uw schouder mee te kijken.

Onze dienstverlening:

   • Kennisoverdracht wettelijke bepalingen toegepast op verkoop op afstand

   

   • Ingebrekestelling sturen

   

   • Bemiddeling

   

   • Aanmanen tot terugbetaling

   

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Wat is koop op afstand

Er is sprake van koop op afstand als een consument een product koopt waarbij tot en met het afsluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Denk hierbij aan internet, postorderbedrijf, telefoon, bestelbon uit de krant of per fax. Hierbij is er dus geen persoonlijk contact geweest tussen de consument en de verkoper.

Bedenktijd

Bij het kopen van een product of dienst op afstand hoort een wettelijk vastgestelde bedenktijd. Deze bedenk tijd is vastgesteld op 14 dagen, ingaand op de dag na ontvangst van het product of vanaf het moment dat u de dienst bent overeengekomen.
Als je meerdere leveringen krijgt voor één bestelling dan gaat de bedenktijd in zodra de laatste deelzending is ontvangen.

Afzien van de koop

Een consument kan binnen de bedenktijd af van het product? De verkopende partij is verplicht om een formulier voor herroeping te plaatsen via zijn/haar website. Mocht u deze niet kunnen vinden, dan kunt u altijd zelf een brief of e-mail sturen. Hierin geeft u aan dat u van de koop afziet. U heeft daarna nog 14 dagen om het product te retourneren.
Terugbetaling hoort de verkoper te doen binnen 14 dagen nadat u aangegeven heeft af te zien van de koop. Hij mag daarmee wachten totdat het product geretourneerd is of u een bewijs van verzending heeft overlegd.

Informatie over het product

De verkopende partij heeft de plicht om bepaalde informatie te verstrekken voordat u over gaat tot koop.
U kunt daarbij denken aan:
◦ Kenmerken van het product of dienst
◦ Prijs
◦ Bestelproces
◦ Levertijd
◦ Bedenktijd
◦ Bijkomende kosten, zoals verzendkosten
◦ Garantie
◦ Gegevens van het bedrijf
◦ Klachtenregeling
Deze informatie moet goed te vinden zijn voor u als consument. Het kan zijn dat dit in een document wordt geleverd, zodat u alle informatie gebundeld heeft, maar het kan ook te vinden zijn op de website/webshop.

Als de verkoper niet voldoet aan de informatieplicht dan wordt de bedenktijd verlengd met maximaal 12 maanden. Als de verkoper alsnog de informatie geeft begint vanaf dit moment de bedenktijd van 14 dagen te lopen.

Levertijd

De levertijd van een product mag maximaal 30 dagen zijn, tenzij anders overeengekomen. Houdt de leverancier zich niet aan deze levertijd? Dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden, maar niet nadat u een ingebrekestelling heeft gestuurd. U geeft hiermee de leverancier nog een laatste mogelijkheid om over te gaan tot levering.

Bevestiging overeenkomst

Als u een product heeft gekocht op afstand, moet de verkopende partij zo snel mogelijk een bevestiging sturen van deze koop. Ook wel de bevestiging van de overeenkomst. Dit geldt ook voor een koop via telemarketing. Een koop die u via de telefoon heeft gedaan is pas geldig, als u deze schriftelijk heeft bevestigd.

Wanneer geldt Koop op afstand niet?

De regels van koop op afstand gelden niet in alle gevallen. Deze zijn namelijk niet van toepassing bij:
– Sociale dienstverlening en gezondheidszorg
– Gokactiviteiten
– Financiële diensten
– Onroerende zaken (zoals een woning)
– Overeenkomsten waarbij een notaris nodig is
– Pakketreizen
– Passagiersvervoersdiensten

Call Now Button