Bent u een overeenkomst aangegaan met een andere partij, maar lopen zaken niet naar wens?

Dan wilt u graag van uw overeenkomst af, maar hoe doet u dat en wat is hier over vastgelegd? Het kan zomaar ingewikkeld worden als een overeenkomst niet met wederzijds genoegen opgezegd wordt.

Wilt u een overeenkomst ontbinden? Wij kijken met u mee!

Het uitgebreide stappenplan met meer informatie vindt u hieronder.

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer informatie:

In Nederland kan een overeenkomst ontbonden worden onder verschillende omstandigheden. Dit houdt in dat een overeenkomst beëindigd kan worden als de wederpartij gemaakte afspraken niet nakomt. Dit is een lastig onderdeel, omdat de wet ook voorschrijft dat de tekortkoming niet gering mag zijn.

Er moet dus voldoende sprake zijn van tekortkoming, bijvoorbeeld als er uit niks blijkt dat de wederpartij nog iets gaat leveren of fatale termijnen worden overschreden zonder opgave van redenen. Een ingebrekestelling is dan niet altijd nodig, maar kan wel meer duidelijkheid geven.

U kunt ook tot ontbinding van de overeenkomst overgaan als de wederpartij in verzuim is. Dit kunt u hard maken door schriftelijk een ingebrekestelling te sturen met daarin een redelijk termijn om te reageren en te leveren. Uw wederpartij is in verzuim als deze termijn niet wordt gehaald.

Stap 1:

Heeft u al een ingebrekestelling gestuurd?


Hoe u dit moet doen kunt u hier uitgebreid terugvinden. Een ingebrekestelling is vaak noodzakelijk en soms aan te raden om juridisch sterker te staan.

Stap 2:

Er wordt niet gereageerd op de door u gestuurde ingebrekestelling of niet op de juiste manier?


Het kan ook zijn dat een ingebrekestelling niet nodig was, omdat bijvoorbeeld uit alles blijkt dat uw wederpartij zijn afspraken niet na gaat komen? U kunt overgaan tot het ontbinden van het contract, want uw wederpartij is in verzuim. Stuur hiervoor een brief naar uw wederpartij met daarin vermeld dat u over gaat tot ontbinding van het contract en de reden daarvan. Vermeld in uw brief ook de eventuele schadevergoeding die u eist, mocht deze geleden zijn.

Het kan zijn dat u juridische begeleiding wenst in dit proces. Wij zijn u hierbij graag van dienst. U kunt zelf bepalen bij welke stap u ons wilt laten meekijken of de zaak aan ons uit handen wil geven. Wij denken graag met u mee.

Stap 3:

Wat is het gevolg van het ontbinden van een contract?


Geleverde goederen en betaalde bedragen moet teruggedraaid worden. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om bepaalde goederen of diensten te retourneren. U heeft een deel al doorverkocht of in gebruik genomen. In dat geval zal er een waarde vergoeding moeten worden vastgesteld en betaald.

Er zijn meer mogelijkheden dan direct overgaan tot ontbinden van het contract. Het is goed om na te gaan of het wel nodig is om het contract te ontbinden. Als de overeenkomst wordt ontbonden heeft dat rechtsgevolgen. Door ontbinding eindigt de overeenkomst tussen partijen. Verbintenissen die al zijn nagekomen, moeten ongedaan worden gemaakt. Soms is het ongedaan maken onmogelijk. Dan bestaat er recht op een waarde vergoeding. Gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst is ook mogelijk. In dat geval worden de wederzijdse prestaties naar evenredigheid verminderd.

 • Wanneer ontbinden?

  Ontbinden van een contract kan pas als de wederpartij duidelijk het contract niet nakomt. Dit kan zijn dat er niet geleverd wordt, een fatale deadline is overschreden of er is geen contact meer mogelijk. Vaak gaat er een ingebrekestelling aan vooraf, hierin stelt u wat er niet goed is gegaan en geeft u de wederpartij nog een mogelijkheid om te reageren.

 • Wat zijn de gevolgen van ontbinden?

  Ontbinding van een contract levert ook consequenties op. Geleverde goederen en betaalde bedragen moeten teruggedraaid worden. Mocht het niet mogelijk zijn om bepaalde diensten of goederen te retourneren, u heeft het al doorverkocht of in gebruik genomen, dan moet er een waarde vergoeding worden vastgesteld.

 • Is een contract ontbinden de enige manier?

  Ontbinding van een contract is vaak de laatste optie die ingezet wordt. Vooraf is het altijd aan te raden om te kijken of er nog mogelijkheden zijn. Een contract ontbinden is definitief en alles moet teruggedraaid worden. Is een deel van het contract wel nagekomen, dan kunt u er ook voor kiezen om gedeeltelijk het contract te ontbinden. Dit zorgt ervoor dat de geleverde producten/diensten in uw bezit blijven.
  Vaak adviseren wij om de tegenpartij nog gelegenheid te geven tot nakoming van het contract met daarbij een eventuele eis tot schadevergoeding indien dit niet gebeurt.

Call Now Button