Een arbeidscontract is maatwerk

Bent u een ondernemer en wilt u iemand in dienst nemen? Laat u goed helpen bij het opstellen van een arbeidscontract. Een maatwerk contract is hierbij aan te raden. Dit betekent niet automatisch een duur contract, want niet elk contract is complex om op te stellen.

Kennis paraat
Omdat onze expertise ligt rondom het arbeidsrecht is het voor ons vaak eenvoudig om een contract op te stellen. Mocht u liever zelf een contract op willen stellen, maar deze wel laten controleren door onze juridische expert dan staan wij ook voor u klaar.

Voordelen als u uw contract bij Blue Ocean Juristen laat opstellen:

    • Voldoet aan juridische eisen
    • Gunstig tarief
    • Contract voor uw situatie
    • Laagdrempelig
    • Achteraf beschikbaar voor toelichting

 

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Mondeling of schriftelijk

Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk worden opgesteld of volstaat een mondelinge afspraak? In principe mag een arbeidsovereenkomst mondeling afgesproken worden. Echter om terug te komen op gemaakte afspraken is het wel aan te raden om een arbeidsovereenkomst schriftelijk te hebben. U kan dan gemakkelijk aantonen welke afspraken er zijn gemaakt.
Daarnaast is om bepaalde regelingen van toepassing te laten zijn wel een schriftelijke overeenkomst nodig. Zo moet een proeftijd of een concurrentie- of relatiebeding wel schriftelijk worden vastgelegd worden.

Soort contract

Er zijn verschillende soorten contracten af te sluiten. Een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, maar bijvoorbeeld ook een uitzendcontract.
Een contract van onbepaalde tijd, ook wel vast contract of vast dienstverband genoemd, betekent dat er in de overeenkomst niet is bepaald wanneer deze eindigt. Een vaste einddatum is er dus niet, waardoor het contract voor beëindiging opgezegd dient te worden door werkgever of werknemer.
De werkgever kan dit over het algemeen niet zonder meer. Indien er niets is afgesproken over een einddatum, kan er aangenomen worden dat er dan sprake is van een onbepaalde tijd contract.

De duur van het contract

De duur van de arbeidsovereenkomst hangt af van de afspraken die de partijen met elkaar maken. Als het om seizoenswerk gaat kunt u een contract voor bepaalde tijd (laten) opstellen, de eind datum is bekend. Ook kunt u een contract voor twee jaar aangaan en dan verder kijken. Een contract voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een ‘vervangingscontract’. In geval van ziekte van een werknemer kunt u een werknemer aannemen die de zieke werknemer vervangt tijdens ziekte. Hierbij hoeft, onder voorwaarden, nog geen eindtijd afgesproken te worden. Je weet immers vaak niet hoelang de zieke werknemer afwezig is.

Opzegtermijn

Vaak is de opzegtermijn voor een werknemer één maand. Een langere opzegtermijn kan, als dit in het contract wordt opgenomen of als het in de CAO staat vermeld. Voor een werkgever zijn er andere regels. Hoe langer de duur van het contract hoe langer de opzegtermijn is, met een maximum van 4 maanden.

Werktijden

Onder werktijden kunt u bijvoorbeeld de vaste vrije dag van de werknemer opnemen. Of de vaste tijden dat de werknemer werkt, als dit bekend is. De afspraken die u hier opneemt moeten nageleefd worden. De werktijden kunnen ook in een huishoudelijk reglement verwerkt worden waar in de arbeidsovereenkomst naar verwezen wordt.

Proeftijd

Een proeftijd is niet verplicht, maar mag wel onder bepaalde voorwaarden. Als een contract korter is dan 6 maanden mag er geen proeftijd zijn. Ook mag een proeftijd nooit langer zijn dan twee maanden. De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd.

Concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentiebeding kan opgenomen worden als u wilt voorkomen dat een werknemer bij eenzelfde soort organisatie gaat werken tijdens of tot een bepaalde tijd na zijn werkzaamheden bij u.

Een relatiebeding houdt in dat de werknemer geen contacten vanuit uw organisatie meeneemt naar een nieuwe werkgever. Ook kan het betekenen dat uw werknemer niet voor één van de contacten mag gaan werken die hij bij uw organisatie heeft opgedaan.

Een concurrentie- en relatiebeding kan een beperking zijn voor de loopbaan van de werknemer. Hierdoor heeft de wetgever steeds strengere eisen gesteld aan een concurrentie- en relatiebeding. Zo moet de werknemer meerderjarig zijn, moet het schriftelijk worden aangegaan en is een concurrentiebeding in beginsel niet mogelijk bij een tijdelijk contract.
Onder bepaalde voorwaarden is een concurrentiebeding wel mogelijk in een tijdelijk contract. Zo moet bijvoorbeeld de noodzaak van het beding worden aangetoond.

Geheimhouding

Vertrouwelijke informatie wilt u graag binnen uw bedrijf houden. In de meeste gevallen is een geheimhoudingsverklaring een standaard binnen een arbeidscontract. Het is dan wel van belang dat het voor de werknemer duidelijk is welke informatie niet gedeeld mag worden.

CAO

Bij sommige branches is een CAO van toepassing. Niet elke CAO is algeheel binden voor de branches. Het is goed om hier onderzoek naar te doen. Uiteraard staan wij u hierin graag bij.

Call Now Button