Onduidelijk wie de eigenaar is van uw website of uw foto?

Schakel ons in om een ‘standaard’ overeenkomst op te stellen voor de overdracht van het eigendomsrechter van uw website of andere content.

Zo weet u zeker dat u na betaling van de kosten ook eigenaar bent van wat gemaakt is.

Let op!

Het is aan te raden om duidelijk te beschrijven wie de eigenaar wordt en waarvan die de eigenaar wordt.

In een akte/overeenkomst kunt u specifiek laten opnemen wie de eigenaar is van bijvoorbeeld het ontwerp van de website, de broncode en de foto’s die op de website staan.

Contact jurist

Laat vrijblijvend uw gegevens achter met onderstaand formulier.
Wij nemen contact met u op en kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Is een akte voor overdacht verplicht?

Ja, de wet stelt het verplicht om de overdracht van het eigendom van intellectueel eigendom (auteursrecht) te doen met een daarvoor bestemde akte. Dit geldt zowel voor een gehele als een gedeeltelijke overdracht.

Inhoud van de akte

Een akte hoeft niet een notarieel stuk te zijn. In dit geval dient er een ondertekend schriftelijk stuk te zijn. Vereisten zijn dus dat het schriftelijk dient te zijn en dat beide partijen het stuk dienen te ondertekenen. In sommige gevallen heeft de rechter geoordeeld dat er alleen ondertekening nodig was van de partij die het eigendom overdraagt.

Overigens kan een elektronisch ondertekening ook voldoende zijn in veel gevallen. Het is wel van belang dat de elektronische handtekening voldoet aan de gestelde eisen. Het moet bijvoorbeeld ‘voldoende betrouwbaar’ zijn.

Wie moet een akte opstellen?

U kan zelf een akte opstellen. Het is hierbij van belang dat de vereisten in acht genomen worden. Zorg dat het schriftelijk gebeurt en zorg dat er duidelijk is geformuleerd wat er overgedragen wordt. Een overdrachtsakte hoeft geen complex document te zijn. Helderheid is juist aan te bevelen. Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een akte voor de overdracht van auteursrecht (intellectueel eigendom) neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Call Now Button