Kan je het aankoopbedrag terugeisen als reparatie hoekbank 4 maanden duurde?

Een consument kan onder voorwaarden de overeenkomst ontbinden als het product niet voldoet aan de verwachtingen. Een hoekbank voldoet niet aan de wensen van een klant. Nadat de hoekbank (pas) na 4 maanden gerepareerd is, wil de klant alsnog zijn geld terug en wil het bankstel niet meer ontvangen. Hoe gaat de rechter om in dit specifieke geval?

Casus

Op 4 januari 2014 heeft de klant bij Roos Wonen een lederen hoekbank gekocht. De koopprijs was € 2.050,-.

Het bankstel is 6 maanden later geleverd op 17 juni 2014.

Ruim 8 maanden later op 25 februari 2015 verstuurt de klant een email naar Roos Wonen dat er van begin af aan te weinig vering in het bankstel zit en dat het zitcomfort inmiddels dusdanig is verslechterd dat het frame voelbaar is en de zitkussens in het midden erg ver doorzakken. Dit maakt het moeilijk om weer op te staan.

Roos Wonen heeft op 8 mei 2015 het bankstel opgehaald voor reparatie en een leenbank ter beschikking gesteld.

Per email laat Roos Wonen op 16 juni 2015 weten dat leverancier aangeeft dat herstel op korte termijn niet mogelijk is, maar vervanging van het bankstel wel een optie is.

Een dag later reageert de klant dat hij Roos Wonen in gebreke stelt en een nieuw bankstel in overweging wil nemen onder voorwaarde dat deze gegarandeerd binnen 14 dagen geleverd wordt.

Een week na dit bericht laat Roos Wonen weten dat de leverancier de klacht ongegrond heeft verklaard omdat er niets mis zou zijn met het bankstel. Hierbij deelt Roos Wonen mee dat ze contact hebben met een gespecialiseerd bedrijf om de klacht binnen 2-3 weken te verhelpen.

Op 9 juli 2015 laat Roos Wonen de klant weten dat zij het bankstel heeft laten repareren en vraagt naar een geschikte datum voor bezorging.

Op 13 juli 2015, 5 dagen later, laat de klant per aangetekende brief alsnog weten de overeenkomst te ontbinden en sommeert Roos Wonen het aankoopbedrag binnen 14 dagen over te maken.

Vordering en verweer

In het geding stelt de klant dat het bankstel niet beantwoordt aan de koopovereenkomst in de zin van art. 7:17 BW. Roos Wonen heeft het bankstel niet hersteld of vervangen binnen een redelijke termijn. Daarbij stelt de klant nimmer goedkeuring te hebben gegeven voor reparatie bij een voor hem onbekende partij.

Roos Wonen betwist de vordering en stelt dat het bankstel voldoet aan de eisen, het is een model met zachte vering. De klant heeft dit model en type die hij in de showroom heeft gezien zelf gekozen. Pas 8 maanden na aankoop kwam de klant met klachten. Daarbij stelt Roos Wonen alles gedaan te hebben de klant tevreden te stellen.

Eis

1. Klant verzoekt om Roos Wonen te veroordelen om € 2.050,- te betalen aan de klant met wettelijke rente vanaf 28 juli 2015.

2. Roos Wonen te veroordelen in de proceskosten en nakosten.

Beoordeling van de rechter

De rechter stelt dat de consument pas kan ontbinden als herstel en vervanging niet mogelijk is of niet van de verkoper kan worden gevergd. Dan wel dat de verkoper niet binnen een redelijke termijn zonder ernstige overlast tot herstel of vervanging is overgegaan.

De rechter keurt de ontbinding af doordat op dat moment de fase van herstel nog liep. Hieraan ten grondslag ligt dat de klant na de brief met een ingebrekestelling hij niet meer heeft gereageerd richting Roos Wonen. Op moment van ontbinden had de klant niet beoordeeld of de reparatie naar zijn tevredenheid had plaatsgevonden. De reparatie had al plaatsgevonden.

De rechter stelt dus dat de klant door na de ingebrekestelling de zaak op zijn beloop heeft gelaten door niet reageren een signaal heeft afgegeven dat herstel of vervanging voor hem nog niet onmogelijke opties waren. Dit geeft hem dan ook geen bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

Oordeel

De rechter wijst de vordering af en stelt de klant hiermee in het ongelijk en veroordeeld de klant tot de proceskosten. Aangezien Roos Wonen de procesvoering in eigen hand heeft gehouden worden de proceskosten voor Roos Wonen vastgesteld op nihil.

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we naar onderstaande link:
Rechtbank Rotterdam, uitspraak 13-05-2016, zaaknummer 4336461.

Heeft u ook een geschil omtrent een consumentenkoop, neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u verder.