Een vennoot uitstoten uit de VOF

UITSTOTING

De wet heeft uitstoting van een vennootschap onder firma (of maatschap) niet geregeld. De wet biedt kort gezegd dan ook alleen de mogelijkheid om de gehele vennootschap te ontbinden door middel van opzegging, een beëindigingsovereenkomst of ontbinding om gewichtige redenen.

Toch is hier een uitzondering op. Er is immers in beginsel contractvrijheid, waardoor partijen contractueel de nodige zaken kunnen regelen. In aanvulling op of soms ter vervanging van de wet. Er dienen dan wel afspraken te zijn gemaakt over uitstoting, bij voorkeur in de vennootschapsovereenkomst.

Er kunnen vooraf bepaalde situaties beschreven worden wanneer een vennoot uitgestoten mag worden. Hierbij is te denken aan langdurige arbeidsongeschiktheid, overtreding van de vennootschapsovereenkomst of in geval dat de andere vennoot concurrerende activiteiten wil gaan uitvoeren buiten de vennootschap.

Uitzondering via ontbinding om gewichtige redenen

Een andere uitzondering om toch uitstoting te bewerkstelligen is om ontbinding te vragen bij de rechter wegens gewichtige redenen. Hierbij kan de rechter er voor kiezen om de ontbinding toe te passen, maar de overige vennoten de gelegenheid te geven om de vennootschap vervolgens weer voort te zetten. Op deze wijze is de persoon die voor de ‘problemen’ zorgde buiten spel gezet en kunnen de overige vennoten de vennootschap voortzetten.

Tot slot

Uitstoting is dus niet bij de wet geregeld. Om een oplossing te vinden als alternatief voor uitstoting is dus enige creativiteit nodig vanuit de juridische alternatieven. Voor meer informatie over deze mogelijkheden voor uw specifieke situatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.