Ontbinding vennootschap onder firma (v.o.f.)

INLEIDING – Ontbinding VOF

Een vennootschap onder firma of een maatschap begint vaak in goede harmonie met de intentie om gezamenlijk een beroep uit te oefenen. Helaas zien wij in de praktijk dat dit niet altijd zo blijft. Er kunnen conflicten ontstaan en dit kan zelfs leiden tot de wens om niet gezamenlijk meer de vennootschap te voeren. Dan komt de vraag naar welke mogelijkheden er zijn om uit elkaar te gaan. De wet geeft hier een aantal mogelijkheden voor en als er een vennootschapsovereenkomst afgesloten is of hier afspraken over zijn gemaakt kan dit uitweg bieden.

De wet geeft de volgende mogelijkheden om de vennootschap te beëindigen:

> Door verloop van de tijd waarbinnen de vennootschap zou voortduren. Bijvoorbeeld als er is afgesproken dat de vennootschap voor 2 jaar wordt aangegaan.

> Als er is afgesproken dat de vennootschap zou voortduren gedurende het bewerkstelligen van een bepaald project of handeling of als een bepaald goed de essentie is van de vennootschap en dit goed is tenietgegaan.

> Als één van de vennoten opzegt richting de andere vennoten.

> Bij overlijden van één van de vennoten of bij curatele, faillissement of schuldsaneringstraject van een van de vennoten.

Tot slot kan de vennootschap worden ontbonden via de rechter in geval van dringende redenen.

Veel vennootschapsovereenkomst laten ook de ruimte om in onderlinge overeenstemming de vennootschap te beëindigen. Hiervoor wordt veelal een vaststellingsovereenkomst voor opgesteld.