Vaststellingsovereenkomst

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst komt voor wanneer de werkgever en de werknemer het dienstverband vrijwillig, met wederzijds goedvinden beëindigen. Hierdoor wordt een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV voorkomen.

Een arbeidsrelatie kan met wederzijdse afspraken ontbonden worden. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Een werkgever stelt de overeenkomst op, in samenspraak met de werknemer. Er zijn een aantal vaste punten die in elke vaststellingsovereenkomst terugkomen.

Opstellen vaststellingsovereenkomst:

Einddatum

Bij de einddatum is het van belang dat de juiste opzegtermijn in acht wordt genomen. Dit is in het belang van de uitkering die daarop volgt vanuit het UWV. Is er een verkeerde datum aangehouden dan kan het zijn dat de WW-uitkering niet aansluit op de beëindiging van het arbeidscontract. Het UWV gebruikt de term ‘fictief opzegtermijn’. Daarmee wordt de opzegtermijn bedoeld die de werkgever is overeengekomen met de werknemer in een arbeidscontract of, als het niet in het contract is opgenomen, die is vastgesteld door de CAO en als het daar niet opgenomen is geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze wettelijke opzegtermijn hangt af van de duur van het arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is hetzelfde als een ontslagvergoeding. Is het ontslag geoorloofd dan bestaat er recht op transitievergoeding. Hoe deze is opgebouwd ligt onder andere aan de duur van het arbeidscontract. Dit onderdeel van de vaststellingsovereenkomst is het punt waarbij het meest discussie ontstaat. Uiteindelijk moeten de werkgever en de werknemer er samen uitkomen. Tussenkomst van een jurist kan aan getouwtrek tussen beide partijen een einde maken.

UWV

Zoals eerder genoemd bij de einddatum moet de vaststellingsovereenkomst voldoen aan de voorwaarden van het UWV. Hierdoor vervalt het recht op WW niet. Uit de vaststellingsovereenkomst moet voldoende worden aangetoond dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt en dat er geen sprake is van een dringende reden (bijvoorbeeld ontslag op staande voet).

(Vrijstelling) Werk

Bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst kunt u bepalen of de werknemer nog aan het werk moet totdat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt of dat er vrijstelling van werk geldt. En wat gebeurt er met de openstaande vakantiedagen? Worden deze uitgekeerd of moet de werknemer deze opnemen?

Overige vergoedingen

Wil de werknemer gebruik maken van een coach in dit ontslagtraject of een opleidingstraject gaan volgen op weg naar een andere baan? De werkgever kan hieraan een steentje bijdragen. De vergoedingen kunnen opgenomen worden in de vaststellingsovereenkomst.

Juridische kosten

De juridische kosten die een werknemer maakt kunnen worden gedekt in de vaststellingsovereenkomst. Om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen is het zeker de moeite waard om dit direct te doen. Zo weten allebei de partijen zeker dat de overeenkomst van beide kanten goed onderzocht is.

Non-concurrentiebeding

Daarnaast kan er ook nog een non-concurrentiebeding in opgevoerd worden. Hierin wordt genoemd tot wanneer de werknemer niet voor concurrerende bedrijven mag werken en wat er gebeurt met de  klantcontacten die de werkgever voor de werknemer heeft opgedaan. Er kan ook juist in opgenomen dat het huidige concurrentiebeding uit een arbeidscontract komt te vervallen.

14 dagen bedenktijd

De werknemer heeft recht op 14 dagen bedenktijd na het tekenen van de overeenkomst. Als er niks over de bedenktijd opgenomen wordt dan kan de bedenktijd gerekt worden naar 3 weken. Dit kan ervoor zorgen dat het een werknemer zich bedenkt en opnieuw de onderhandeling wil starten over de vergoedingen. Een ander nadeel voor de werkgever is dat de einddatum van het dienstverband hiermee verder doorgeschoven wordt. Over die periode moet ook het salaris betaald worden.
Een werknemer kan zich maar één keer beroepen op de bedenktijd.

Ten slotte

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van het vaststellingsovereenkomst of wilt u juridische bemiddeling na het krijgen van een vaststellingsovereenkomst? Onze jurist arbeidsrecht staat u graag bij. Neem contact met ons op.