VOF beëindigen in onderlinge overeenstemming

Gezamenlijke overeenkomst om de VOF te beëindigen

De wet bepaalt een aantal wijzen waarop een vennootschap onder firma beëindigd kan worden. De vennoten kunnen ook gezamenlijk besluiten om tot overeenstemming te komen. Ze kunnen afspraken maken over de beëindiging van de vennootschap. Essentieel voor deze oplossing is dat alle vennoten hiermee akkoord gaan. Er moet dus een gezamenlijk akkoord bereikt worden. De  praktijk leert dat gezamenlijke overeenstemming leidt tot lagere kosten en persoonlijke voorkeuren bedongen kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat één of meerdere vennoten de vennootschap mogen voortzetten. Hier kan een vergoeding tegenover staan voor de uittredende vennoot.

De oplossing van de vaststellingsovereenkomst geeft in ieder geval meer zekerheid, partijen weten immers wat ze afspreken. Een verdeling via de rechter blijft altijd risicovol en kan de nodige juridische kosten met zich meebrengen.

Vaststellingsovereenkomst

Om de samenwerking te beëindigen dient u wel een goede vaststellingsovereenkomst op te stellen. Essentiële zaken moeten vastgelegd worden, zoals of de vennootschap voortgezet mag worden, er concurrerende activiteiten verricht mogen worden na beëindiging van de samenwerking, welke vergoedingen er over en weer plaatsvinden, etc. Indien u investeert in een goede vaststellingsovereenkomst kan dit bijdragen aan de positieve beëindiging van de samenwerking.

Tot slot

U kunt er voor kiezen om de vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst via Blue Ocean Juristen op te stellen. Wij inventariseren de wensen van de diverse vennoten en kunnen op constructieve wijze deze wensen samenvoegen. De uitkomst hiervan zullen wij verwerken in de vaststellingsovereenkomst. Zo nodig betrekken wij een financieel expert bij dit proces om te zorgen dat er een goede financiële verdeling plaatsvindt. Ons eerste streven is om te zorgen voor een constructieve houding van alle partijen om vervolgens te zoeken naar een win-win situatie voor alle vennoten.