Wat houdt een concurrentiebeding in?

Wat is een concurrentiebeding?

Als iemand bij een organisatie in dienst is dan doet deze medewerker daar unieke kennis op over de bedrijfsprocessen van die organisatie en over de specifieke marktbenadering die deze organisatie hanteert. Deze processen en marktbenadering worden vaak door de organisatie beschouwd als unieke productiemiddelen. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat de organisatie zijn investering in deze productiemiddelen wil beschermen en wil voorkomen dat kennis over deze productiemiddelen de deur uitloopt als je ontslag neemt en voor een andere organisatie gaat werken. Om deze concurrentiegevoelige kennis te beschermen zal de werkgever de medewerker vragen om akkoord te gaan met een concurrentie beding in zijn of haar arbeidsovereenkomst.

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Natuurlijk is er in veel betrekkingen geen noodzaak voor de werkgever om een concurrentie beding met de werknemer overeen te komen. Denk daarbij aan gevallen waarin de werknemer tijdens zijn werk niet in aanraking komt met concurrentiegevoelige informatie. Zo zal bij een vrachtwagenchauffeur in de regel een concurrentie beding minder noodzakelijk zijn. Overigens, een concurrentie beding hoeft in principe niet in de arbeidsovereenkomst te zijn opgenomen om toch rechtsgeldig te zijn. Een concurrentie beding dat in een personeelshandboek staat waarnaar in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen is in principe even rechtsgeldig. Mits is voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals dat de medewerker, op het moment dat hij of zij de arbeidsovereenkomst tekende, het concurrentie beding kon hebben gelezen in dat personeelshandboek. Bijvoorbeeld omdat dit personeelshandboek de medewerker ter beschikking was gesteld. Ook zijn er bij tijdelijke contracten aanvullende regels. Er moet bij een tijdelijk contract een noodzaak zijn voor een concurrentiebeding en een schriftelijke motivering. 

Kan ik van een concurrentiebeding afkomen?

Als een medewerker van baan wil wisselen dan kan een concurrentiebeding een ernstige belemmering vormen. Er staan de medewerker dan kort gezegd twee opties open. Ten eerste kan de medewerker in contact treden met de werkgever en vragen om het concurrentie beding op te heffen. Eventueel kan aan de werkgever worden voorgesteld om, als een andere baan gevonden is, een beperkt boetebedrag te betalen.

Een andere oplossingsrichting is om naar de rechter te stappen om het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen met de motivatie dat een concurrentie beding de mogelijkheden van de medewerker voor een significante positieverbetering in de weg zit.

Enkele tips

♦ Is het concurrentie beding heel ruim opgezet in termen van periode, werkzaamheden en kennisgebied dan zal een kantonrechter dit al gauw onterecht vinden.

♦ Als in het concurrentie beding geen boete is opgenomen dan zal de werkgever moeten aangeven wat zijn geleden schade is om deze schade op de medewerker te kunnen verhalen. Dit is voor de werkgever vaak een heel moeilijk bewijsbaar

♦ Als de functie van de medewerker in de loop van de jaren is gewijzigd dan kan succesvol worden aangevoerd dat op het moment van tekenen van de arbeidsovereenkomst niet goed de reikwijdte ervan kon worden ingeschat

♦ Als de werkgever bewezen laakbare handelingen heeft verricht dan is een concurrentie beding ongeldig geworden en kan de medewerker op staande voet ontslag nemen

♦ Als de arbeidsovereenkomst in onderling goed overleg wordt beëindigd, dan kunnen de medewerker en werkgever overeenkomen en vastleggen dat het concurrentie beding niet meer geldt. Ook kan bijvoorbeeld afgesproken worden om het concurrentiebeding om te zetten in een relatiebeding.

Wat is het verschil met een relatiebeding?

Naast een concurrentie beding bestaat ook een wettelijk relatiebeding. Als de arbeidsovereenkomst een relatiebeding bevat, dan mag de medewerker na ontslag wel bij een concurrerend bedrijf in dienst treden of een concurrerend bedrijf oprichten, maar dan mag de medewerker geen contact opnemen met de relaties van de organisaties.

Meer informatie

Heeft u vragen over een concurrentiebeding of over hoe deze toegepast moet worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u dan op weg helpen of aangeven op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn.