Wet Incasso Kosten

Wet Incasso Kosten

De Wet Incasso Kosten, officiële benaming: Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, is sinds 1 juli 2012 in werking getreden.
Om extreme incassovorderingen te voorkomen heeft deze wet de incassokosten aan banden gelegd. Elk incassobureau moet werken met eenzelfde opbouw in incassotarieven.

Hieronder ziet u hoe dit in de praktijk berekend wordt:

De incassokosten komen altijd uit op minimaal € 40,-, ook al komen de incassokosten dan hoger uit dan 15% over het openstaande bedrag.
Daarbij kan het incassotarief nooit hoger zijn dan € 6.775,-

Rekenvoorbeeld:

Openstaande schuld is € 180,-,
het incassotarief zou dan € 27,- worden=15% van € 180,-
maar omdat er een minimumbedrag geldt,
worden de incassokosten in dit voorbeeld €40,-

Andere kosten: Rente en/of BTW

Over de hoofdsom (het totale verschuldigde bedrag, dus meerdere facturen bij elkaar opgeteld) mag rente worden berekend. Deze rente hoeft niet vooraf te zijn vermeld en wordt wettelijk vastgelegd. Voor een consument kan de rente anders zijn dan voor een bedrijf.

Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is wordt de BTW over het incassotarief naar de schuldenaar verlegd. Omdat de schuldeiser de BTW niet kan terugvragen, geldt dit als een schadepost voor de schuldeiser.

Andere kosten zoals administratiekosten of de kosten voor een uittreksel van de KVK mogen niet doorberekend worden!

Direct incassokosten berekenen?

Over een openstaande schuld mogen niet direct incassokosten worden berekend als het gaat om een consumentenvordering.  Allereerst moet de consument een 14-dagenbrief/aanmaningsbrief ontvangen. De consument krijgt hierin nog de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst aan de betaalverplichting te voldoen. Ook wordt in deze brief opgenomen wat de consequenties zijn als er niet, tijdig, wordt voldaan. Dit houdt in dat de incassokosten al vermeld dienen te worden in deze brief. De schuldenaar krijgt nog 14 dagen  vanaf de dag nadat de brief is ontvangen.

Bedrijven onderling

Geldt de WIK ook voor bedrijven onderling? In principe wordt er uitgegaan van de Wet Incasso Kosten als er onderling geen andere afspraken zijn gemaakt. Bedrijven mogen samen tot andere incassokosten komen, maar mochten deze hoger uitvallen dan moet er wel onderbouwd worden waarom dit zo is.

Incassotraject starten

U kunt hier eenvoudig een incassotraject starten bij Blue Ocean Juristen. Wij staan voor een goed eindresultaat met behoud van relaties.

 

 

Staffel buitengerechtelijke incassokosten