Logopediepraktijk ontbinden of opzeggen?

Een logopedie maatschap gerund door twee maten wordt door een brief opgezegd. In de maatschapsovereenkomst is een opzegtermijn van 6 maanden opgenomen. In het half jaar na de opzeggingsbrief vinden er een aantal zaken plaats die niet passen binnen een nette afwikkeling van de overeenkomst.

Casus:

De logopedist (eiser) zegt de maatschap op per 1 mei 2012. Zij stelt dat de onderlinge samenwerking duurzaam is ontwricht en wil de overeenkomst zo snel mogelijk opzeggen, maar houdt hiermee rekening met de opzegtermijn van 6 maanden.

De andere maat (gedaagde) reageert hierop per brief op 25 november, waarbij zij de maatschapsovereenkomst per direct buitengerechtelijk wil ontbinden. Zij geeft daarin ook aan dat zij de logopediepraktijk zelf voortzet en dat zij verwacht dat de andere logopedist haar aandeel binnen twee maanden schriftelijk aanbiedt. Ook de eiseres stuurt daarna een ontbindingsbrief met daarin de eis dat zij de logopediepraktijk zal voortzetten.
In de tussentijd gaat de gedaagde er vanuit dat de logopediepraktijk ontbonden is en voert zij haar eigen administratie, zowel van de consulten als financieel. Daarbij neemt zij de werknemers van de maatschap over en zijn die bij haar in dienst getreden.

Eis:

De eisende partij eist onder andere het volgende:

  • Een goede afwikkeling van de beëindiging van de logopedie maatschap.
  • Dat zij tenminste tot 1 mei 2012 inzicht heeft in alle administratie.
  • Dat bepaalde correspondentie die gestuurd is door de gedaagde ongedaan worden gemaakt. Deze berichten bevatten de boodschap dat de eiseres niet meer werkzaam is voor de logopediepraktijk en dat zij geen afspraken meer kan maken of dossiers kan inzien.
  • Ze eist dat haar gegevens moeten weer terugkomen op de website zolang zij nog werkzaam is voor de maatschap.
  • Ook eist zij dat de gedaagde geen concurrerende activiteiten meer verricht. Gedaagde is een nieuwe praktijk begonnen onder nagenoeg dezelfde naam als de huidige logopediepraktijk, maar op naam van haar partner. Deze nieuwe praktijk maakt direct gebruik van de bestaande website van de gezamenlijke logopediemaatschap. Via die site zijn ze ook te vinden bij de zorgverzekeraar.

Alle zakelijke correspondentie komt alleen nog maar binnen op het e-mailadres van de gedaagde. Ook de geldstromen van haar cliënten en die van haar werknemers binnen komen op een eigen rekeningnummer van gedaagde. Alle automatische betalingen op het gezamenlijke rekeningnummer zijn ook stopgezet. De eiseres laat nog wel haar geldstromen via de gezamenlijke rekening lopen.

De gedaagde heeft een groot bedrag van de gezamenlijke rekening opgenomen, te weten €12.795,-. Ook de administratie van voorafgaand jaar is niet meer in te zien door de eiseres, denk daarbij aan machtigingen, verwijzingen van huisartsen, de boekhouding en de personeelsdossiers. Overleggen worden zonder haar gevoerd en de praktijk is zonder haar medeweten roze geverfd.

De eis is om dit alles terug te draaien, zolang de praktijk nog draait en de eiseres moet overal toegang tot hebben.

Verweer:

Gedaagde voert aan dat de samenwerking hoe dan ook is beëindigd en dat het haar vrij staat een eigen praktijk te voeren. Dat doet zij dus ook.
In dat kader is zij vrij om haar afspraken te plannen en een eigen administratie er op na te houden, de betalingen op haar eigen bankrekening te laten binnenkomen, haar eigen website te onderhouden en de voormalige medewerkers van de praktijk in de huren.

Beoordeling:

De relatie tussen de beide partijen is ontwricht. Al eerder is er onderhandeling geweest over het voortzetten van de praktijk door één van beiden, maar dit is nooit tot een overeenstemming gekomen. Toen is de afspraak gemaakt om de praktijk gezamenlijk te blijven voortzetten. Nu één van de maten de praktijk toch in haar eentje lijkt te voeren, staat dat de eerder gemaakte afspraken in de weg. De rechter is er niet van overtuigd dat zij echt een eigen praktijk is gaan voeren, het lijkt er meer op dat zij de praktijk nagenoeg overgenomen heeft. Alle gegevens van de praktijk zijn hetzelfde gebleven en ook in de correspondentie naar bijvoorbeeld het consultatiebureau communiceert zij dat de eiseres de praktijk heeft verlaten. De enige wijziging die er is geweest is dat er een nieuw rekeningnummer is doorgevoerd en dat daar de inkomsten en uitgaven voor behandelingen en personeel vanaf worden gedaan. Dit wordt in strijd geacht met de redelijkheid en billijkheid. Niet vast staat of de gedaagde ook uiteindelijk gerechtigd is de praktijk voort te zetten.

Uitgangspunt is dat de maatschap door opzegging is beëindigd. Daardoor moet het maatschapsvermogen worden vereffend en verdeeld. In de overeenkomst die beide partijen gesloten hebben staat ook vastgelegd dat tot die tijd de praktijk gewoon moet blijven draaien.

Niet alle eisen van de eisende partij worden ingewilligd, als dat gebeurt zouden de partijen gezamenlijk nog een praktijk moeten draaien wat niet wenselijk is.

Beslissing:

De volgende punten moeten binnen twee weken na de beslissing uitgevoerd worden:

  • Alle behandelingen en andere administratie moet inzichtelijk zijn voor de eiseres vanaf het moment dat zij buitengesloten is.
  • Zij moet toegang krijgen tot de dossiers en de financiële overzichten in kunnen zien. Alle e-mailcorrespondentie wat de praktijk betreft moet op het gezamenlijke e-mailadres binnenkomen en verstuurd worden. De website moet door de eiseres veranderd kunnen worden, haar gegevens moeten weer terugkomen op de site. Ook moet zij weer gebruik kunnen maken van de internetverbinding die beschikbaar is in de praktijk, om zo haar werkzaamheden te kunnen voortzetten. Het gezamenlijke rekeningnummer moet weer door beide partijen gebruikt gaan worden, zodat alle geldstromen voor beiden inzichtelijk zijn.
  • Correspondentie naar huisartsen, consultatiebureaus etc. wordt niet ongedaan gemaakt, omdat de partijen binnenkort toch uit elkaar gaan. Ook hoeft de buitenkant van de praktijk niet weer hersteld te worden, van roze naar de oorspronkelijke kleur.
  • De gedaagde wordt veroordeelt om aan de eiseres een dwangsom te betalen van €250,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de veroordeling voldoet. Met een maximum van €25.000,-.
  • De kosten van de partijen worden over beide partijen verdeeld, omdat er niet één winnaar of verliezer is.

Tenslotte:

Heeft u een logopediepraktijk of bent u van plan er één op te zetten. Wij adviseren u graag in dit traject. U kunt contact met ons opnemen voor het opstellen van een maatschapsovereenkomst of juist als u een overeenkomst wilt ontbinden. Meer informatie vindt u ook hier.

Uitspraak rechtbank Arnhem op 20 juni 2012, zaaknummer 229269 / KG ZA 12-236