Mag de Idols jury keiharde kritiek leveren?

Een Idols deelnemer heeft een ‘slechte’ televisie auditie gedaan bij Idols waarbij de jury de auditie onder andere heeft betiteld als “…heel heel heel erg slecht”. De Idols deelnemer eist dat de beelden niet uitgezonden worden.

De eiser houdt zich als singer/songwriter en producer van muziek bezig met het inzingen en schrijven van liedjes en het produceren van muziek. In 2015 heeft hij zich opgegeven voor het televisieprogramma Idols (een talentenjacht, geproduceerd door Blue Circle en uitgezonden door RTL5).

De Idols deelnemer (eiser) heeft een overeenkomst getekend waarin onder andere bepaald wordt dat de deelnemer bekend is met het programma en hier vrijwillig aan mee wil werken en dat hij onvoorwaardelijk akkoord gaat met het (deels) uitzenden van zijn optreden. Hierbij verklaard hij ook dat hij bekend is met de gang van zaken van het programma Idols en de daaraan verbonden risico’s aanvaart.

Op 27 november 2015 vindt er een voorauditie plaats en op 16 januari 2016 een open auditie.

Op 1 februari 2016 vindt de televisie-auditie plaats waarbij Blue Circle de deelnemer verzoekt hetzelfde liedje te zingen als bij de voorronde. De eiser wordt uiteindelijk niet doorgelaten tot de volgende rond. De jury geeft onder andere als commentaar “het was gewoon echt slecht, heel heel heel erg slecht” en “je bent echt serieus?”.

Dezelfde dag heeft de Idols deelnemer gemaild naar Blue Circle en eist dat de beelden van zijn auditie en interviews worden verwijderd of dat hij anders Blue Circle aanklaagt voor € 100.000,-. Blue Circle reageert hierop dat het verwijderen van de beelden niet mogelijk is, omdat de Idols deelnemer hier zelf toestemming voor heeft gegeven.

De Idols deelnemer heeft op 18 maart 2016 Blue Circle en RTL gesommeerd ieder gebruik van de beelden te staken en openbaar te maken. Daarnaast is Blue Circle en RTL hierbij aansprakelijk gesteld door de geleden en nog te lijden schade wegens onrechtmatig handelen. Blue Circle en Idols hebben hier niet op gereageerd.

Eis

In kort geding eist de Idols deelnemer het volgende:

> RTL en Blue Circle te verbieden om beelden of geluidsopnamen (of compilatie ervan) uit te zenden en/of anderszins openbaar te maken of verveelvoudigen.

> RTL en Blue Circle verbieden bepaalde passages van het gemaakte materiaal te tonen.

> RTL en Blue Circle te verbieden commentaar van de juryleden uit te zenden

> RTL en Blue Circle te gebieden om gebruik van opnamen door derden waaraan het materiaal is verstrekt te verbieden.

> RTL en Blue Circle te gebieden om (juridisch) op te treden tegen alle derden die dit materiaal wel blijft gebruiken.

Hiertoe stelt de Idols deelnemer dat Blue Circle hem bewust en opzettelijk op een zo negatief mogelijke wijze heeft weergegeven en hem daar ook bewust toe heeft aangestuurd.

Beoordeling door de rechter

De rechter geeft aan dat het niet aannemelijk is dat de overeenkomst niet weloverwogen is ondertekend door de Idols deelnemer. Daarbij geeft hij aan dat uit alles blijkt dat de deelnemer op zoek was naar publiciteit en dat het bekend was dat Idols niet alleen goede zangers een onderdeel van het programma liet zijn, maar ook slechte. De rechter concludeert dat de eiser moet hebben begrepen dat zijn toestemming en medewerking aan Idols ertoe zou kunnen leiden dat ook zijn slechte presentatie in de publiciteit zou kunnen komen.

De rechter beoordeelt tevens het standpunt dat Idols de deelnemer onjuist, een zeer negatief beeld van hem zou hebben neergezet. De rechter zegt dat op basis van alle beelden er geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat de auditie van de eiser “ronduit slecht was”. De reacties van de jury op zijn optreden waren hard, maar niet oneerlijk of onjuist, aldus de rechter. De rechter plaats nog wel een kanttekening dat zij niet vooraf het gehele optreden heeft kunnen bekijken, noch de ruwe beelden van de auditie.

De rechter geeft aan dat als het slechte optreden ‘gehypt’ werd dat dit onrechtmatig is. Maar in dit geval is onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van ‘hypen’. Daarbij heeft de eiser toestemming gegeven voor het gebruik van beelden voor promotiedoeleinden.

Oordeel

De rechter oordeelt in het kort geding dat het niet onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van misleiding of bedrog aan de zijde van Blue Circle. De Idols deelnemer wordt op alle punten in het ongelijk gesteld en dient de proceskosten van RTL en Blue Circle te betalen.

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we naar onderstaande link:
Rechtbank Amsterdam, uitspraak 22-03-2016, zaaknummer KG ZA 16-305.