Mag je ongevraagd toegestuurde schoolfoto’s gratis houden

In deze rechtszaak kom een gebruikelijke werkwijze van een schoolfotograaf aan de orde. De fotograaf deelt de foto’s uit en laat de ouders kiezen om de foto’s te houden en te betalen of de foto’s weer terug te sturen. Deze klant stuurt de foto’s niet terug, maar wil ook niet betalen.  Kan deze werkwijze van de schoolfotograaf eigenlijk wel of is hierbij sprake van een ongevraagde levering en mogen de ouders deze foto’s gratis houden?

Casus

Een schoolfotograaf heeft schoolfoto’s gemaakt van een dochter van de gedaagde. De fotograaf heeft de foto’s afgeleverd aan de school en deze heeft ze meegegeven aan de kinderen. De ouders in deze zaak hebben de foto’s niet teruggestuurd en ook niet hebben betaald.

Het prijs voor de foto’s is € 16,50.

De eiser geeft aan dat de normale gang van zaken is dat de schoolfotograaf de foto’s maakt en overhandigt aan school. De school deelt de foto’s uit aan de leerlingen met een machtigingsformulier, bestelformulier en retourenvelop. Op dat moment is er nog geen verplichting tot afname. De foto’s kunnen geretourneerd worden en anders is er € 16,50 verschuldigd, aldus de eiser.

De gedaagde stelt daarentegen dat het een ongevraagde toezending van zaken is en dat zij daarom de foto’s mag houden zonder daarvoor te betalen. De ouders stellen ook geen toestemming verleend te hebben om de foto’s te maken.

De eiser stelt dat er een koopovereenkomst is en een betalingsverplichting als de foto’s niet binnen 10 dagen worden teruggestuurd. Onderaan het machtigingsformulier staat een zinnetje met: „Binnen 10 dagen terugsturen anders verplicht u zich tot afname!”.

Eis

In dit geding wordt geëist door de schoolfotograaf:

– De gedaagde een bedrag te laten betalen van € 56,63

– Te vermeerderen met de wettelijke rente

– Veroordeling van gedaagde voor de kosten van de procedure

Beoordeling

De rechter stelt vast dat in ieder geval tot het moment dat de foto’s retour gezonden hadden moeten worden (10 dagen) er zeker nog geen koopovereenkomst is. De rechter stelt vast dat er niet voldoende grondslag is om de ouders te verplichten tot het terugzenden van de foto’s. De ouders hebben zich niet verbonden aan het feit de foto’s binnen 10 dagen terug gezonden dienen te worden. Dit houdt in dat er sprake is van een ongevraagde levering van zaken teneinde de ontvanger tot een koop te bewegen (vastgelegd in art. 7:7 van het Burgerlijk Wetboek), aldus de rechter. Deze regeling bepaalt dat de ontvanger de zaak, in dit geval de foto’s, gratis mag houden.

De rechter stelt dat het niet uitmaakt dat deze werkwijze al jaren gebruikelijk is voor de schoolfotograaf.

Beslissing

De rechter stelt vast dat er sprake is van een ongevraagde levering om de ontvanger tot koop te bewegen en wijst daarom de vordering van de schoolfotograaf af. De fotograaf wordt veroordeeld in de kosten van de procedure. Deze kosten worden voor de gedaagde geschat op nihil.

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we naar de onderstaande link:
Rechtbank Overijssel, uitspraak 23-08-2016, zaaknummer 4886496 CV EXPL 16-1867

Tot slot
Uiteraard is deze uitspraak geen vrijbrief om standaard de schoolfotograaf maar niet te betalen. De rechter gaat hier in op deze specifieke situatie op basis van de zaak zoals die door deze fotograaf is aangedragen. Toch laat deze zaak wel zien welke ruimte er is met betrekking tot de ongevraagd toegestuurde zaken.
Heeft u te maken met een ongevraagd toegestuurde zaak neem geheel vrijblijvend contact met ons op.