Makelaar meldt verkeerde oppervlakte appartement in verkoopbrochure

Een vrouw koopt een appartement voor € 223.000,-. Na de koop eist ze € 20.500,- terug van de verkopende makelaar. De reden hiervoor is dat de makelaar de bruto oppervlaktematen had vermeld in plaats van de netto oppervlaktematen. 

Casus

Een makelaar heeft namens de verkoper een benedenwoning te koop aangeboden. Hierbij heeft de makelaar een verkoopbrochure opgemaakt met plattegronden. De vraagprijs van de woning was op Funda.nl € 225.000,-.

De makelaar heeft 4 dagen later een aantal potentiële kopers rondgeleid, waaronder ook de eiseres met haar vader. Hierbij heeft de makelaar ook de verkoopbrochure aan de eiser overhandigd. Deze verkoopbrochure vermeldde onder andere:

– Gebruiksoppervlakte wonen 57m2

– Bij bijzonderheden, woonoppervlakte 57 m2

– Onder het kopje Oppervlakte en inhoud: Perceeloppervlakte 57m2 / gebruiksoppervlakte wonen 57 m2.

Op de plattegrond in de verkoopbrochure waren de oppervlakten vermeld van de vertrekken (24,5 + 14,2 + 4,3 + 1,2 + 2,0 + 1,0 = 47,2 m2) en de lengte- en breedtematen van die vertrekken. De netto gebruikersoppervlakte bedraagt 50,63 m2.

Enkele dagen later wordt overeenstemming bereikt voor de prijs van € 223.000,- onder voorbehoud van een bouwkundige inspectie/beoordeling.

Op 29 april 2015 vindt de technische inspectie plaats en worden de verschillende ruimtes gemeten en mondeling doorgegeven aan koper (eiseres).

Een dag later wordt de koopakte bij de notaris getekend en op 11 mei 2015 is het eigendom van de woning overgedragen aan de koper.

De eiseres meldt op 27 mei 2015 aan de makelaar dat haar architect meet dat de woonoppervlakte 49,3 m2 is en niet 57 m2, zoals in de verkoopbrochure is vermeld. De makelaar reageert de volgende dag dat hij geen discussie gaat houden over de oppervlakte  en dat hij daarom ook een plattegrond had opgenomen in de verkoopbrochure en op internet. De koper besluit de makelaar aansprakelijk te stellen.

In augustus wordt nog een meting gedaan door een architectenbureau die de gebruiksoppervlakte vaststelt op 51,9 m2.

Eis

Koper eist bij de kantonrechter om te bepalen dat de makelaar onrechtmatig heeft gehandeld door onjuiste informatie te verstrekken en verzoekt de rechter om de makelaar te veroordelen om € 20.500,- aan schadevergoeding te betalen en de proceskosten.

De schade wordt gebaseerd op de koopsom van € 223.000 minus (51,9m2 x 3.900/m2).

Beoordeling

De rechter geeft aan dat het uitgangspunt is dat van een makelaar verwacht mag worden dat hij zich bij de verkoop bewust is van de belangen van zowel zijn klant als van de (potentiële) kopers en zich deze belangen aantrekt. Daarom is het belangrijk dat de makelaar dusdanige informatie verstrekt over de te verkopen woning, zodat de koper een juiste voorstelling van zaken kan maken.

Door de bruto gebruiksoppervlakte te vermelden in plaats van de netto gebruiksoppervlakte is er bij de koopster een verkeerde verwachting gewekt betreffende de woonoppervlakte.

Echter heeft de eiseres voor de koop de woning bezichtigd en had zo de werkelijke omvang kunnen waarnemen. Daarnaast heeft de makelaar diverse documenten overhandigd aan de eiseres, waardoor de eiseres tijdig de juiste maten van alle ruimtes tot haar beschikking had. Zo had de eiseres de splitsingsakte, plattegrond, energielabel en leveringsakte. Daarnaast is er nog een technische inspectie geweest waarbij de maten van de diverse vertrekken aan de eiseres zijn doorgegeven.

Hierdoor geeft de rechter aan dat de makelaar de verkeerde verwachting op basis van de verkoopbrochure met deze juiste informatie heeft rechtgezet.

Beslissing rechter

De rechter wijst de vordering van de koopster af en veroordeelt haar in de kosten van het geding. De proceskosten voor de makelaar wordt geschat op € 900,-.

Tenslotte

Meer informatie over de zorgplicht van de makelaar kunt u hier lezen. Heeft u ook vragen over de zorgplicht van een makelaar? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Uitspraak rechtbank Haarlem op 21 september 2016, zaaknummer 4901994 / CV EXPL 16-2641