Direct kosteloos modelovereenkomst aanvragen

Dinsdag 2 februari 2016 is het besluit om de VAR verklaring af te schaffen definitief geworden. Na verschillende toezeggingen over de uitvoer van de nieuwe wet, heeft het een meerderheid gehaald in de Eerste Kamer.

Per 1 mei 2016 is de VAR verklaring verdwenen en zou er een overgangsperiode zijn, tot 1 mei 2017.
Er is echter veel kritiek gekomen op de nieuwe regeling, waardoor er op dit moment gewerkt wordt aan een nieuwe regeling. De belastingdienst heeft aangegeven dat er maar beperkt gehandhaafd wordt, alleen in gevallen waarin er duidelijk misbruik van gemaakt wordt.

Een ZZP-er kan nu een modelovereenkomst gebruiken ter voorkoming van een fictieve arbeidsrelatie.

Kosteloos modelovereenkomst aanvragen, vul uw emailadres hiernaast in!

Voor vragen over de nieuwe regeling bel 088 1166500 of mail naar info@blueoceanjuristen.nl.

Modelovereenkomst aanvragen

Vul onderstaande gegevens in om kosteloos een Modelovereenkomst te ontvangen.

Hoe nu verder?

OnzekerheidAls u de zaken goed regelt kan u juist meer zekerheid krijgen door deze wijziging. Indien u een gecontroleerde overeenkomst gebruikt en hiernaar handelt heeft u zekerheid dat de Belastingdienst niet alsnog een arbeidsrelatie vaststelt.

Voor zekerheid dient er een door de Belastingdienst gecontroleerde overeenkomst van opdracht gesloten te worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Blue Ocean Juristen houdt de ontwikkelingen van de nieuwe regeling nauwlettend in de gaten. Tevens bieden wij u kosteloos aan om een modelovereenkomst toegestuurd te krijgen. U kunt het formulier hierboven invullen om kosteloos een door de Belastingdienst gecontroleerde modelovereenkomst te ontvangen die aansluit bij uw branche.

Afschaffing VAR verklaring

Per 1 mei 2016 zal de VAR-verklaring afgeschaft worden. De VAR regeling zal dus wijzigingen. De huidige VAR vrijwaart de opdrachtgevers om loonheffing, inkomensafhankelijke premies Zvw en sociale premies in te houden. Door deze vrijwaring kan de Belastingdienst niet aankloppen bij de opdrachtgever indien feitelijk toch sprake is van een arbeidsverhouding. Dit gaat nu veranderen waardoor de verantwoordelijkheid zowel bij de opdrachtnemer als bij de opdrachtgever komt te liggen.

Per 1 mei 2016 wordt er overgegaan op het nieuwe systeem. Er is nog wel sprake van een overgangsjaar. Dit houdt in dat in dit jaar de overheid zich met name bezig zal houden met de instructie, implementatie en professionalisering. Daarna, vanaf 1 mei 2017 begint de handhaving.

Modelovereenkomst

De nieuwe Modelovereenkomst, ZZP-erswetgeving geeft de mogelijkheid om zekerheid te creëren dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Een ZZP-er kan een voorbeeld contract gebruiken die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Er zullen modelovereenkomsten komen per branche. Op deze wijze hoeft er niet steeds bij elke nieuwe opdrachtgever een nieuwe contract opgesteld te worden. De relevante modelovereenkomst van die branche kan voor de verschillende opdrachtgevers gebruikt worden.

Waarom kiezen voor een modelovereenkomst?

Om te kiezen voor een modelovereenkomst of een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst is een vrije keuze en dus niet verplicht. Echter is dit wel aan te raden om te voorkomen dat u achteraf aangeslagen wordt voor loonheffing of bijvoorbeeld de voordelen van de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling moet terugbetalen.

Contract voorleggen aan de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft inmiddels al verschillende modelovereenkomsten gepubliceerd. Deze modelovereenkomsten zullen verder aangevuld worden. Belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dit zijn dan de contracten per brancheorganisatie, belangengroep of onderneming.

Ook opdrachtnemers kunnen hun overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst adviseert dit alleen te doen als de overeenkomst bij alle opdrachtgevers gebruikt wordt, anders adviseert de Belastingdienst één van de voorbeeldovereenkomsten.

De Belastingdienst probeert de overeenkomst binnen 6 weken te beoordelen.

Meerderheid Eerste Kamer

Op dinsdag 2 februari heeft een meerderheid zich uitgesproken om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties aan te nemen. De partijen SGP, PVV, PVDA, CDA, 50-plus partij, Onafhankelijke Senaatsfractie en SP stemden voor deze wet. Een eerdere motie was met ruime meerderheid verworpen. Tegen de nieuwe wet stemden de ChristenUnie, Groenlinks, Partij voor de Dieren en D66. Hierdoor is het einde van de VAR verklaring een feit geworden.

Blue Ocean Juristen

Hoofdvestiging
(tevens postadres)
Burgemeester Roelenweg 11
8021 EV Zwolle

Bezoeklocatie Almere

(op afspraak)
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere

Bezoeklocatie Amersfoort
(op afspraak)
Databankweg 26
3821 AL Amersfoort

Professioneel en betrouwbaar juridisch partner

Call Now Button