Moeten alle pagina’s van een contract ondertekend worden?

Iedereen is bekend met het belang van het opstellen van een goed contract. Alles wordt vastgelegd en met een handtekening van beide partijen ligt er een officieel document om op terug te vallen. Maar is alleen een handtekening onderaan het contract genoeg of moeten echt alle pagina’s een paraaf bevatten?

Casus

In deze rechtszaak is er een koop gesloten voor een winkelpand met appartement. Uiteraard is daarbij een akte opgesteld en ondertekend. So far, so good. De koopprijs is vastgesteld en een deel daarvan is door de koper uit eigen middelen betaald. Voor het andere deel, €216.000, is een hypothecaire lening aangegaan bij de verkopende partij. Na anderhalf jaar heeft de koper de lening voldaan en lijkt alles afgehandeld te zijn.

Totdat twee jaar na aankoop beslag wordt gelegd op het winkelpand met de daarboven gelegen woning. De verkoper stelt dat er naast de koopsom een bedrag van €150.000 is geleend door de koper met een betaaltermijn van 50 maanden. Als bewijslast voert hij een leningsovereenkomst aan van 2 pagina’s, waarbij de eerste pagina informatie over de lening bevat en op de laatste pagina de handtekening van beide partijen zijn gezet. Op de tweede pagina is ook de volgende zin opgenomen: ‘Getekend op 11 september, de overeenkomst bestaat uit twee bladzijden.’

De koper pleit dat het document is vervalst, in zoverre dat de handtekeningen echt zijn, maar dat dit lege handtekeningenblad hoort bij een concept koopovereenkomst. De teksten op de eerste pagina zouden later zijn toegevoegd door de verkoper, en ook de laatste zin op het tweede blad.

Beoordeling

In hoger beroep gaat de rechter mee in het verhaal van de koper. Er is niet zeker te zeggen dat bladzijde twee daadwerkelijk bij de eerste bladzijde hoort. Wat ook meeweegt is dat de zin op de tweede pagina, dat de overeenkomst uit twee pagina’s bestaat, onder de handtekeningen staat. Hiermee behoort deze zin niet tot het officiële document, deze zin is immers niet ondertekend.

Conclusie

Het kan vervelend voelen om alle pagina’s van een contract te laten tekenen, in veel gevallen zult u geen verschil merken. In is in lang niet alle zaken noodzakelijk. Maar om te voorkomen dat de wederpartij een beroep doet op bijvoorbeeld het feit dat de pagina’s van de overeenkomst niet bij elkaar horen kan het zeker van belang zijn om op alle pagina’s een paraaf te hebben staan. In het geval van deze rechtszaak had de aanklacht van vervalsing voorkomen kunnen worden, in het midden latend of het geschrift al dan niet vervalst is.

Tenslotte

Bij Blue Ocean juristen bent u aan het juiste adres met een geschil over uw contract, wij staan u graag bij en bekijken de zaak voor u. Ook het opstellen en controleren van contracten ligt binnen onze specialiteit. Voor een plan op maat neemt u gemakkelijk contact met ons op.

Gerechtshof Den Haag, uitspraak 21-02-2017, zaaknummer 200.180.127/01